Tillgänglighet i miljön

För personer som insjuknat i reumatism eller en annan sjukdom i stöd- och rörelseorganen är tillgänglighet i den bebyggda miljön en angelägenhet som har inverkan på vardagslivet. Miljön måste utformas så att den möter behoven hos alla användare och gör vardagen smidig för alla.

Tillgänglighet är en av de kärnfrågor som Reumaförbundet i Finland lobbar för. Förbundet har lobbat för tillgänglighet med sina kampanjer Esteittä eteenpäin och förpackningsprojektet Lätt att öppna. Förbundet har sammanställt en Tillgänglighet i miljön-checklista för att avlägsna de vanligaste hindren, pdf (på finska).  

Tidningen Reuma-lehti 3/2014 (med temat tillgänglighet): TILLGÄNGLIGHET - Renoveringar kan göras på olika sätt

EU:s handikappstrategi 2010–2020:
Tillgänglig Europa för de 80 miljoner människor i EU som har funktionshinder

Invalidförbundets Tillgänglighetscenter ESKE, målet är att i ett så tidigt skede som möjligt inverka de pågående arbetena för att skapa tillgänglig livsmiljö  

THL: Databasen TOIMIA, för experter och yrkesverksamma intresserade av mätning och bedömning av funktionsförmågan

Arbetshälsoinstitutet: Må bra av jobbet

Hjälpmedel: www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/ammattilaisille/apuvälineet