Support och tjänster

Servicetelefoner & Rådgivning

Frågor om hälso- och socialvård

Rehabiliteringscenter Apilas socialhandledare Sari Nousimaa (03) 2716 293 svarar på frågor om Reumaförbundets socialrådgivning:

  • tisdagar kl. 13-14
  • onsdagar och torsdagar kl. 11.30–12 
  • fredagar kl. 11.30–12.30

Frågor kan också skickas per e-post till adress:

  • sari.nousimaa(at)kuntoutumiskeskusapila.fi, eller 
  • palveluneuvonta(at)reumaliitto.fi

Sjuksköterska Kaisa Alonen ansvarar för hälso- och vårdrelaterade frågor via e-post: kaisa.alonen (at) kuntoutumiskeskusapila.fi.

Telefonservice för föreningar och medlemmar

För samtalen debiteras normal samtalsavgift. Samtalen är konfidentiella. 

  • Frågor om förenings- och frivilligverksamhet: organisationsplanerare Outi Pautamo, tel. 040 414 13 31
  • Motionsärenden: motionsplanerare Tinja Saarela, tel. 040 821 55 67

Om numret inte svarar, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

En STOR-kontaktperson* är den insjuknades första kontakt med en person i samma situation

Personer som insjuknat i olika STOR-sjukdomar erbjuder (ny-)insjuknade en första kontakt med en person i samma situation. Bekanta dig med kontaktpersonsnätverket och fråga om råd här.

STOR = stöd- och rörelseorganen

Ansökan om bidrag från de fonder som Reumaförbundet fövaltar

Trots alla olika stöd och tjänster man kan ansöka om och bli beviljad, kan det uppstå enstaka och speciella situationer där en person som insjuknat i reumatiska eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen har rimliga och välmotiverade grunder att ansöka om bidrag och där ingen annan förmån eller annat stöd- eller servicesystem kan hjälpa. I sådana fall kan bidrag från de fonder som Reumaförbundet förvaltar vara till hjälp i vardagen.

Den sökande bör i första hand ansöka om FPA:s och/eller den egna kommunens social-, hälso-, rehabiliterings- och handikappservice samt sociala förmåner och -understöd, också utkomststöd. De bidrag som betalas från Reumaförbundet i Finlands fonder är sekundära understöd.

Bidrag beviljas från två fonder

Hugo Eklunds testamentsfond 

Ur fonden, vars förvaltning överförts till Reumaförbundet i Finland, utbetalas bidrag till personer som insjuknat i reumatiska eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Bidragen beviljas på sociala grunder.

Pirkko Handolins fond 

Fonden grundades tack vare en testamentsdonation. Enligt fondens stadgar beviljas bidrag för konkreta ändamål.
Bidrag kan ansökas av svårt sjuka reumatiker (i första hand personer med svår funktionsnedsättning) som är medlemmar i en medlemsförening inom Reumaförbundet i Finland.

Handläggningstider

Fondgruppens följande möte är 7.3.2017.

Ansökningar kan lämnas in ända till 28.2.2017.

Ytterligare information och ansökningsblanketter: palveluneuvonta(a)reumaliitto.fi

Ansökningarna skickas till:

Reumaförbundet i Finland / Anni Pyy
Stora Robertsgatan 20-22 A
00120 Helsingfors

Notera också dessa