Support och tjänster

Servicetelefoner & rådgivning

Frågor om hälso- och socialvård

  • Frågor om Reumaförbundets socialrådgivning: skicka per e-post till adress: palveluneuvonta(at)reumaliitto.fi

Telefonservice för föreningar och medlemmar

För samtalen debiteras normal samtalsavgift. Samtalen är konfidentiella. 

  • Frågor om föreningsverksamhet: Expert inom organisationsverksamhet Jaana Sinervuo-Tarula,  tel. 044 549 03 44
  • Frågår om frivilligverksamhet: Expert inom medborgarverksamhet Sini Hirvonen, tel. 044 901 72 32
  • Motionsärenden: motionsplanerare Kirsi Kaipainen-Pyykkö, tel. 044 434 15 88
  • Frågor om social trygghet och påverkning: Maria Mattila, tel. 044 7680 448.

Samtal till normalpris. Samtalen är konfidentiella. Om numret inte svarar, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Ansökan om bidrag från de fonder som Reumaförbundet fövaltar

Trots alla olika stöd och tjänster man kan ansöka om och bli beviljad, kan det uppstå enstaka och speciella situationer där en person som insjuknat i reumatiska eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen har rimliga och välmotiverade grunder att ansöka om bidrag och där ingen annan förmån eller annat stöd- eller servicesystem kan hjälpa. I sådana fall kan bidrag från de fonder som Reumaförbundet förvaltar vara till hjälp i vardagen.

Den sökande bör i första hand ansöka om FPA:s och/eller den egna kommunens social-, hälso-, rehabiliterings- och handikappservice samt sociala förmåner och -understöd, också utkomststöd. De bidrag som betalas från Reumaförbundet i Finlands fonder är sekundära understöd.

Bidrag beviljas från två fonder

Hugo Eklunds testamentsfond 

Ur fonden, vars förvaltning överförts till Reumaförbundet i Finland, utbetalas bidrag till personer som insjuknat i reumatiska eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Bidragen beviljas på sociala grunder.

Pirkko Handolins fond 

Fonden grundades tack vare en testamentsdonation. Enligt fondens stadgar beviljas bidrag för konkreta ändamål.
Bidrag kan ansökas av svårt sjuka reumatiker (i första hand personer med svår funktionsnedsättning) som är medlemmar i en medlemsförening inom Reumaförbundet i Finland.

Enni Viias fond

Med medlen från en testamentdonering har Reumafördundet bildat en fond som delar ut bidrag till reumapatienter i Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland.

Handläggningstider

Fondgruppens nästa möte 5.9.2023, klicka här (på finska)

Ansökningarna skickas till:

Reumaförbundet i Finland / Anni Pyy
Stora Robertsgatan 20-22 A
00120 Helsingfors

Notera också dessa