Kamratstöd

Utbildade kamratstödjare

I Reumaförbundets medlemsföreningar är utbildade kamratstödjare verksamma.

Sällsynta-kamratstödjare

Det finns hundratals olika reumatiska sjukdomar och av dessa är många sällsynta. Den finländska definitionen för en sällsynt diagnos är att färre än 100 personer per en miljon finländare drabbas av en viss sjukdom, det vill säga drygt 500 personer.
Sällsynta reumatiska sjukdomar är bl.a. Behcets sjukdom, sen borrelia, Ehlers-Danlos syndrom, MCTD, polymyosit, recidiverande (relapserande) polykondrit, sklerodermi, Stills sjukdom och Wegeners granulomatos. För dessa sjukdomar finns också egna utbildade kamratstödjare. 

Läs mer om kamratstödet på webbplatsen Harvinainen reuma (på finska) 

Gå till sidan:
Medlemsföreningar