Information om social- och hälsovård

När man själv eller en närstående insjuknar, väcker det ofta många frågor – också om vårt social- och hälsovårdssystem. Det lönar sig inte att brottas ensam med ovissheten. På denna sida har vi sammanställt social- och hälsovårdsinformation till stöd för dig.

Tack vare Översiktskartan över social trygghet är det lättare att hitta de instanser där långtidssjuka kan ansöka om social- och hälsovårdstjänster samt ekonomiskt stöd. I listan finns information om vilka tjänster det finns och vem som erbjuder tjänsterna. Översiktskartan kan delas ut till alla som är i behov av den, såväl till personer som själva insjuknat som till vårdpersonal. 

Påverkansarbete till gagn för dem som insjuknat i reumatiska och STOR-sjukdomar, doc
 

Var hittar du aktuell information och tjänster som rör social trygghet?

Reumaförbundets servicetelefoner

Hitta tjänster och sköt dina ärenden på nätet

Personlig FPA-rådgivning: sköt dina ärenden enkelt på nätet/per telefon/med tidsbokning: www.kela.fi/web/sv/specialtjanster

Suomi.fi samlar in alla offentliga tjänster under en adress: Suomi.fi:s tjänsteguider

Ring Medborgarrådgivningens telefonservice eller skicka din fråga per e-post: http://www.medborgarradgivning.fi             

Demokrati.fi – hitta nättjänster om medborgarinflytande  

Vid ytterligare frågor om social trygghet, kontakta

 • socialarbetaren eller rehabiliteringsledaren på din egen vårdenhet
 • FPA på nätet, per telefon eller med tidsbokning
 • socialtjänsten i din hemkommun, och i specifika ärenden skattebyrån
 • kontaktpersonen för rehabiliteringsärenden i din egen reuma-/tules-förening samt service- och patientombud, se medlemsföreningar.

SAMS - Juridiskt ombud

Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska funktionshinderområdet, vars syfte är att ge service till alla funktionshindergrupper i Svenskfinland.

Ansökan om bidrag från de fonder som Reumaförbundet fövaltar

Asiakasmaksut ja korvaukset 2018

Lääkekorvaukset

 

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty lääkemääräyksellä sairautesi hoitoon. Kaikki reseptilääkkeet eivät ole korvattavia. Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

Kela maksaa lääkekorvauksia kolmessa korvausluokassa. Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, mutta asiakas maksaa 4,50 euron omavastuun jokaisesta ostamastaan lääkkeestä. 

Vuoden alusta alkaen erityisen kallista lääkettä (yli 1000 euroa pakkaus) on voinut ostaa yhdellä kerralla määrän, jolla lääkekustannusten vuosiomavastuu ylittyy. Tämän jälkeen lääkettä korvataan normaalisti kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä kerrallaan. Uusi lääke-erä korvataan, kun edellinen on käytetty annosteluohjeen mukaisesti lähes kokonaan loppuun.

Muille korvattaville valmisteille on myös toimitusväli. Korvausta voi saada uudesta lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen erästä sen jälkeen, kun aiemmin ostettu erä on käytetty lähes kokonaan lääkkeen määrääjän antaman ohjeen mukaisesti.

Maksat vuosittain itse korvattavista lääkkeistäsi korkeintaan lääkekaton verran eli 605,13 euroa. Tämän täyttymisen jälkeen jokainen korvattava lääke maksaa sinulle omavastuuosuuden eli 2,50 euroa.

Lääkereseptien voimassaoloaika on kaksi vuotta. 

Lisätietoa Kelasta

 

Matkakorvaukset

Kela korvaa julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen sekä kuntoutukseen liittyviä matkoja. Matkat tulee tehdä halvimmalla kulkuvälineellä.

Maksat yhteen suuntaan tehdystä matkasta 25 euron omavastuuosuuden. Kela korvaa sen ylittävät tarpeelliset matkakustannukset. Jos matkasi kustannus jää alle yhdensuuntaisen matkan omavastuun 25 euroa, maksat matkan kokonaan itse. Myös tämä matkakustannus kerryttää vuotuista omavastuuosuuttasi.

Jos matkakustannustesi omavastuut kalenterivuoden aikana ylittävät 300 euroa, Kela maksaa ylittävän osan tarpeellisista matkakustannuksista kokonaan. 

Taksimatkoissa omavastuu 25 tai 50 euroa

Kela korvaa taksilla tehtyjä matkoja terveydenhuoltoon, jos asiakas ei voi käyttää terveydentilansa vuoksi edullisempaa kulkuneuvoa tai jos julkisia liikenneyhteyksiä ei ole käytettävissä. Korvauksen saamiseksi asiakkaalla tulee olla terveydenhuollon antama todistus (SV 67).

Muusta kuin alueellisesta tilausnumerosta tilatusta taksimatkasta asiakas maksaa korotetun 50 euron omavastuun, jota ei lasketa vuosittaiseen omavastuukattoon (300€). Kela-korvattavia taksimatkoja käyttävän kannattaa tilata taksi alueellisesta tilausnumerostaan, jolloin omavastuu on 25 euroa. Korvauksen saa heti taksissa eikä sitä tarvitse hakea jälkikäteen. Lisätietoa ja alueelliset tilausnumerot

Saattajan matkat

Saattajan matkat korvataan jatkossa siltä osin, kuin saattaja on tehnyt matkaa yhdessä hoitoon tai tutkimuksiin matkaavan korvauksiin oikeutetun henkilön kanssa.

Saattajan matka korvataan myös silloin, kun hän saattaa korvauksiin oikeutetun henkilön tutkimus- ja hoitopaikkaan tai sieltä takaisin. Tällöin saattajan yksin tekemä matkaosuus korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka tulevat matkasta saatetun henkilön asuinpaikasta tai asuinpaikkaan.

Reumaliitossa tehty koonti matkakorvauksista (pdf)

Kela matkakorvaukset

 

Muut Kelan korvaukset

Kela korvaa myös esimerkiksi osan yksityislääkärinpalkkioista ja yksityislääkärin määräämistä tutkimus- ja hoitokuluista sekä osan yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioista sekä hammaslääkärin määräämistä tutkimuskuluista.

Lisätietoja Kelan sivuilta.

 

Kelan etuudet

Suurin osa Kelan maksamista etuuksista on saman suuruisia kuin viime vuonna.

Näiden etuuksien euromäärät kuitenkin kasvavat hieman:

 • Sairausvakuutuksen minimipäiväraha on 24,64 euroa.
 • Nuoren kuntoutusraha ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan vähimmäismääräinen kuntoutusraha ovat 31,02 euroa.
 • Eläkettä saavan hoitotuen perustuki on 70,52 euroa.
 • Takuueläke ja samalla eläketuki ovat 15,01 euroa. Vuonna 2018 niiden täysi määrä on 775,27 euroa.
 • Toimeentulotuen perusosa on 491,21 euroa.
 • Lapsilisän yksinhuoltajakorotus on 53,30 euroa.

Lisätietoa Kelasta

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Valtio määrittää enimmäismaksun, jonka kunta saa periä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Kunta ja sairaanhoitopiiri voivat päättää näissä rajoissa minkä verran maksuja he perivät. 

Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat 1,22 prosenttia.

Terveydenhuollon maksukatto on 683 euroa. 

Maksukattoa kerryttävistä maksuista esimerkiksi terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen vuosimaksu on tänä vuonna 41,20 euroa tai vaihtoehtoisesti kolme terveyskeskuskäyntiä 20,60 euroa käynti.

Lisätietoa muutoksista ja muista maksuista

 

Lisätietoa

Kela vuoden vaihteen muutokset
Sosiaali- ja terveysministeriö vuoden vaihteen muutokset
Hoitopaikanvalinta-sivusto

 

Hae tarvittaessa tukea maksuihin

Mikäli maksut alkavat olla liikaa, kannattaa rohkeasti pyytää tukea esimerkiksi oman kunnan sosiaalitoimesta.

Kelasta voi hakea toimeentulotukea esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin sekä lääkkeisiin.

Hoitavalta taholta on mahdollista pyytää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaista maksun alentamista tai perimättä jättämistä. Lue lisää Reuma-lehdessä olleesta kirjoituksesta. 

 

 

 

Terveydenhoito

Jokaisella on oikeus riittäviin terveyspalveluihin. Alta löydät pitkäaikaissairaalle suunnattua tietoa terveyteen liittyvistä palveluista, tuista, mahdollisuuksista ja oikeuksista. 

Terveyspalvelujärjestelmä

Suomessa terveydenhuolto jakaantuu julkiseen terveydenhuoltoon, työterveyshuoltoon ja yksityiseen terveydenhuoltoon.

Sairastavan mahdollisuudet kuvana

Hoitopaikan ja -henkilön valinta

Voit valita haluamasi hoitopaikan ja -henkilön tietyin ehdoin Suomessa. Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu sisältää tietoa kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta. 

Palveluvaaka-sivuston avulla voit vertailla esimerkiksi sairaaloita, terveyskeskuksia tai vanhainkoteja sekä etsiä tietoa itsellesi tai läheisellesi sopivimmasta hoitopaikasta.

Hoitoon ulkomailla

Saat Kela-korvausta kiireettömästä hoidosta toisessa EU- tai ETA-valtiossa tai Sveitsissä, mikäli hoito on korvattava myös Suomessa. Tiesitkö, että voit pyytää eurooppalaista lääkemääräystä, jolla voit hankkia lääkkeitä edellä mainituissa maissa. 

Asiakkaana terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeuksia ja velvollisuuksia.

Saatat kaivata tietoa muun muassa terveys- ja hoitosuunnitelmasta, hoitoon pääsyn ajoista, potilas- ja lääkevahingoista sekä valituskeinoista. Perustuslaki velvoittaa valtiota ja kuntia turvaamaan jokaiselle oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntoutus

Kuntoutuksella parannetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

B-lääkärinlausunto

B-lausunto on tärkeä pitkäaikaissairaalle, sillä sitä tarvitaan esimerkiksi lääkkeiden erityiskorvausta, kuntoutusta, eläkettä tai pitkäaikaista sairauspäivärahaa varten. 

B-lääkärinlausunto kertoo sairaudesta ja sen hoidosta. Se on yksityiskohtainen selvitys sairaudesta, tutkimuksesta, ennusteesta, mahdollisista suunnitelluista jatkotoimenpiteistä, kuntoutustarpeesta ja lääkehoidosta.

Etuuden, kuntoutuksen tai eläkkeen saamiseksi on tärkeää, että lausunto on mahdollisimman selkeä ja kattava.

Apuvälineet

Tuki- ja liikuntaelinsairaalle oikeanlainen apuväline voi helpottaa arkea huomattavasti.

Erilaisia apuvälineitä on paljon. Esimerkiksi reumasairaille sellaisia ovat niveltuet ja lastat, tukikaulus ja ergonomisesti muotoillut työ- ja ruokailuvälineet. 

Lainsäädäntömme turvaa, että kansalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden, vamman tai kehitysviivästymän takia, saavat tarvitsemansa apuvälineet maksutta. Apuvälinepalveluun kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus ja hankinta, käytön opetus ja seuranta sekä apuvälineen huolto ja korjaus.

 

 

Sosiaaliturva

Sosiaaliturvaa pitkäaikaissairaalle

 

Reumasairauksiin sairastunut ja heidän läheisensä tarvitsevat yleensä tietoa ja tukea sairauden kanssa selviämiseen.

Reumaliittoon kuuluu 150 paikallisyhdistystä. Paikallisyhdistyksiltä voi saada tietoja esimerkiksi oman kunnan palveluista tai vertaistukea sairauden kanssa pärjäämiseen.

 

Reumaliitto on koonnut Sosiaaliturvan Suunnistuskartan. Se kertoo, mitä palveluja ja tukia on olemassa sekä ketkä niitä tarjoavat. Tuen tarjoajilta kannattaa kysyä rohkeasti lisätietoa.

 

Alla on kerrottu yleisimmistä sairastunutta koskevista sosiaaliturvan muodoista.

 

Milloin saan korvauksia lääkekuluista?

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty lääkemääräyksellä sairautesi hoitoon. Kaikki reseptilääkkeet eivät ole korvattavia.

Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun 50 euron alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

Kela maksaa lääkekorvauksia kolmessa korvausluokassa. Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, mutta asiakas maksaa 4,50 euron omavastuun jokaisesta ostamastaan lääkkeestä.

Maksat vuosittain itse korvattavista lääkkeistäsi korkeintaan lääkekaton verran eli 605,13 euroa. Tämän täyttymisen jälkeen jokainen korvattava lääke maksaa sinulle omavastuuosuuden eli 2,50 euroa.

Kelasta voi hakea toimeentulotukea lääkekustannuksiin, mikäli taloudellinen tilanne on haastava.

Lisätietoa Kelasta

 

Mitä maksuja tulee terveydenhoidosta julkisella puolella?

Valtio määrittää enimmäismaksun, jonka kunta saa periä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Kunta ja sairaanhoitopiiri voivat päättää näissä rajoissa minkä verran maksuja he perivät.

Sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta näet maksujen ajantasaiset enimmäismäärät.

Reumaliiton asiakasmaksut ja -korvaukset sivuille päivitetään myös tietoa tärkeimmistä maksuista.

 

Mikä on terveydenhuollon maksukatto?

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2018-2019 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista. Ainoan poikkeuksen tähän muodostaa lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksu.

Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Maksukatto ei kata kaikkea terveydenhoitoa. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta ja kuntasi terveydenhuollosta.

 

Voiko sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin saada helpotusta?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on mahdollista hakea alennusta tai vapautusta perheen tulojen tai erityisten sosiaalisten syiden vuoksi (asiakasmaksulaki 11 §). Alennusta haetaan siitä yksiköstä, jossa kyseinen asiakasmaksu on määritetty.

Maksuihin voi myös hakea Kelasta toimeentulotukea.

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa ja hammashuollossa.

Lisätietoa kuntasi sosiaali- ja terveystoimesta sekä Kelasta.

 

Matka- ja yöpymiskorvaukset

Kela maksaa korvausta julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, kuntoutuksen, raskauden tai synnytyksen vuoksi.

Voit saada myös yöpymisrahaa, kun yöpyminen on ollut tarpeellinen esimerkiksi hoitoon tai kuntoutukseen ehtimiseksi tai toistuvien päivittäisten matkojen välttämiseksi.

Lisätietoa Kelasta.

 

Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus

Kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennusten tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä. Myös erilaiset apuvälineet ovat osa kuntoutusta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisessä ensisijainen vastuu on kunnalla. Myös Kela ja potilasjärjestöt järjestävät kuntoutusta. Siitä kannattaa tiedustella myös vakuutus- ja työeläkelaitoksesta, TE-palveluista ja työterveyshuollosta.

Lue lisää Reumaliiton kuntoutusta käsitteleviltä nettisivuilta ja Kelasta.

 

Saako kuntoutukseen taloudellista tukea?

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi, kun osallistut kuntoutukseen. Sitä voi hakea Kelasta 16–67-vuotias, jonka kuntoutuksen tavoite on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy.

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös oppisopimuskoulutuksen ja veikkausvoittovaroin tuetun sopeutumisvalmennuskurssin ajalta. Lisäksi alle 20-vuotiaalle voidaan maksaa tehostetun kuntoutuksen ajalta nuoren kuntoutusrahaa.

Omaisen kuntoutusrahaa voit saada siltä ajalta, kun osallistut omaisesi sopeutumisvalmennukseen, kuntoutuskurssille tai perhekuntoutukseen. Omaisen tai muun läheisen kuntoutusrahan maksamista koskevat kuntoutusrahan ja osakuntoutusrahan yleiset periaatteet.

Lisäksi kuntoutukseen liittyen Kelalla on elinkeinotuki, kuntoutusavustus, kuntoutustuki ja ylläpitokorvaus.

Lisätietoa Kelasta.

 

Sairaus- ja osasairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan.

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Se ei saa vaarantaa terveyttä eikä toipumista. Työajan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivältä.

Lisätietoa Kelasta.

 

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tukea voi hakea esimerkiksi lääkkeisiin ja terveydenhuollon kustannuksiin.

Lisätietoa Kelasta.

 

Järjestöjen Sosiaaliturvaopas

Järjestöjen Sosiaaliturvaoppaasta löydät syventävää tietoa sairastuneen sosiaaliturva-asioista.

 

 

  Sosiaaliturvaa lapsiperheille ja nuorille

  Sosiaaliturvaa lapsiperheille ja nuorille
   

  Reumasairauksiin sairastuneiden lasten ja nuorten perheet tarvitsevat yleensä tietoa ja tukea sairauden kanssa selviämiseen.

  Reumaliittoon kuuluu 150 paikallisyhdistystä. Paikallisyhdistyksiltä voi saada tietoja esimerkiksi oman kunnan palveluista tai vertaistukea sairauden kanssa pärjäämiseen.

  Reumaliitto on koonnut Sosiaaliturvan Suunnistuskartan lapsiperheille ja nuorille. Se kertoo, mitä palveluja ja tukia on olemassa sekä ketkä niitä tarjoavat. Tuen tarjoajilta kannattaa kysyä rohkeasti lisätietoa.

  Kannattaa muistaa, että perheet voivat olla oikeutettuja myös yleisiin tukiin. Ne on listattu kattavasti Reumaliiton kokoamaan Sosiaaliturvan Suunnistuskarttaan.
   

  Alla on kerrottu enemmän yleisimmistä lapsiperheitä ja nuoria koskevista sosiaaliturvan muodoista.

   

  Milloin saan korvauksia lääkekuluista?

  Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty lääkemääräyksellä sairautesi hoitoon. Kaikki reseptilääkkeet eivät ole korvattavia.

  Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun 50 euron alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

  Kela maksaa lääkekorvauksia kolmessa korvausluokassa. Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, mutta asiakas maksaa 4,50 euron omavastuun jokaisesta ostamastaan lääkkeestä.

  Maksat vuosittain itse korvattavista lääkkeistäsi korkeintaan lääkekaton verran eli 605,13 euroa. Tämän täyttymisen jälkeen jokainen korvattava lääke maksaa sinulle omavastuuosuuden eli 2,50 euroa.

  Kelasta voi hakea toimeentulotukea lääkekustannuksiin, mikäli taloudellinen tilanne on haastava.

  Lisätietoa Kelasta

   

  Mitä maksuja tulee lapsen ja nuoren terveydenhoidosta julkisella puolella?

  Alle 18-vuotiailta ei peritä maksua terveyskeskuksen avopalveluista. Avopalveluita ovat esimerkiksi käynti lääkärin vastaanotolla tai hammashoidossa.

  Sairaalan vuodeosastohoidosta voidaan alle 18-vuotiaalta periä hoitopäivämaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Sairaalan poliklinikkakäynnistä peritään maksu myös alle 18-vuotiailta.

  Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, terveydenhoitajan vastaanotto sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset ovat maksuttomia.

  Alle 18-vuotiaille maksuttomia ovat myös sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito sekä muu vastaava hoito samoin kuin jatkuva dialyysihoito.

  Lisätietoa järjestöjen Sosiaaliturvaoppaasta ja ministeriön nettisivuilta.

   

  Mikä on terveydenhuollon maksukatto?

  Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2018-2019 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista. Ainoan poikkeuksen tähän muodostaa lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksu.

  Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Maksukatto ei kata kaikkea terveydenhoitoa. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

  Lisätietoa ministeriön nettisivuilta sekä oman kuntasi terveydenhuollosta

   

  Voiko sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin saada helpotusta?

  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on mahdollista hakea alennusta tai vapautusta perheen tulojen tai erityisten sosiaalisten syiden vuoksi (asiakasmaksulaki 11§). Alennusta haetaan siitä yksiköstä, jossa kyseinen asiakasmaksu on määritetty.

  Maksuihin voi myös hakea Kelasta toimeentulotukea.

  Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa ja hammashuollossa.

  Lisätietoa kuntasi sosiaali- ja terveystoimesta sekä Kelasta

   

  Matka- ja yöpymiskorvaukset

  Kela maksaa korvausta julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, kuntoutuksen, raskauden tai synnytyksen vuoksi.

  Voit saada myös yöpymisrahaa, kun yöpyminen on ollut tarpeellinen esimerkiksi hoitoon tai kuntoutukseen ehtimiseksi tai toistuvien päivittäisten matkojen välttämiseksi.

  Lisätietoa Kelasta

   

  Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus

  Kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennusten tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä.

  Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisessä ensisijainen vastuu on kunnalla. Myös Kela järjestää sopeutumisvalmennus- ja perhekursseja, joissa lapsi ja hänen perheenjäsenensä tai muut läheiset voivat saada tukea sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämäntilanteeseen.

  Lisäksi sopeutumisvalmennusta järjestävät myös potilasjärjestöistä.

  Reumaliiton sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta

  Lisätietoa kuntasi terveystoimesta, Kelasta ja potilasjärjestöistä.

   

  Saako kuntoutukseen taloudellista tukea?

  Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi, kun osallistut kuntoutukseen. Sitä voi hakea Kelasta 16–67-vuotias, jonka kuntoutuksen tavoite on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy.

  Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös oppisopimuskoulutuksen ja veikkausvoittovaroin tuetun sopeutumisvalmennuskurssin ajalta. Lisäksi alle 20-vuotiaalle voidaan maksaa tehostetun kuntoutuksen ajalta nuoren kuntoutusrahaa.

  Omaisen kuntoutusrahaa voit saada siltä ajalta, kun osallistut omaisesi sopeutumisvalmennukseen, kuntoutuskurssille tai perhekuntoutukseen. Omaisen tai muun läheisen kuntoutusrahan maksamista koskevat kuntoutusrahan ja osakuntoutusrahan yleiset periaatteet.

  Lisätietoa Kelasta

   

  Voiko liikkumiseen saada tukea vamman takia?

  Mikäli auto on tarpeellinen vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi, voidaan uutena hankittavaan autoon hakea autoveron palautusta tai huojennusta.

  Vapautus ajoneuvoverosta voidaan myöntää, mikäli auton hankintaan on saatu autoveronpalautusta tai mikäli lapselle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa. Luvan saaminen voi perustua lapsen liikuntavammaan tai johonkin muuhun lapsen erityisongelmaan, jonka vuoksi lapsen saattaminen autosta määränpäähän on vaikeaa.

  Kuljetuspalveluja saattajapalveluineen voidaan myöntää kunnan sosiaalitoimesta vaikeavammaiselle lapselle, joka ei vammansa takia voi vapaa-ajan matkoilla käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää mm. asiointiin sekä harrastus- ja virkistystoimintaan tarvittaviin matkoihin.

  Vaikeavammaisilla ja pitkäaikaissairailla lapsilla on oikeus kunnan koulutoimen järjestämiin koulukuljetuksiin, jos he eivät kykene käyttämään julkista liikennettä. Koulu hoitaa koulukuljetusasiat yhteistyössä huoltajien kanssa. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

  Lisätietoa kunnan opetus- ja sosiaalitoimesta sekä lastenneuvolasta ja järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta

   

  Erityishoitorahaa osallistumisesta lapsen sairaalahoitoon

  Sairaan lapsen vanhempana voit saada Kelasta erityishoitorahaa. Se on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

  Lisätietoa Kelasta

   

  Tilapäinen hoitovapaa 4 työpäiväksi

  Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, voit jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi kestää enintään 4 työpäivää. Tilapäinen hoitovapaa perustuu työsopimuslakiin. 

  Lisätietoa työsopimuslaki (4 luku 6 §)

   

  Alle 16-vuotiaan vammaistuki

  Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.

  Lisätietoa Kelasta

   

  Vammaispalvelun tuet kotikunnasta

  Kuntien vammaispalvelun kautta järjestetään vammaisille ja pitkäaikaissairaille erilaisia arjessa helpottavia palveluja ja taloudellisia tukitoimia. Näitä ovat esimerkiksi kuljetustuki, avustus auton ostoon sekä sairauden vuoksi välttämättömät kodin muutostyöt. Lisätietoja saat oman kuntasi vammaispalveluista.

  Lisätietoa kuntasi sosiaalitoimesta

   

  Järjestöjen Sosiaaliturvaopas

  Järjestöjen Sosiaaliturvaoppaaseen on lukuun viisi koottu yhteen lapsiperheitä koskevaa sosiaaliturvatietoa.

   

  Tule-sairaudet ja työkyky

  Tule-sairauksilla on suuri inhimillinen sekä työkykyyn että työuriin liittyvä merkitys.

  Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen (Findikaattori). Ne aiheuttivat 30 % sairauspäivärahakausista (Kela). 

  Suomessa maksettiin 1,35 miljoonalle hengelle Kela-korvauksia tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai -vaivoihin (s.127) vuonna 2015.

  Tule-sairaudet ja työkyky

  Tietoa pitkäaikaissairaan työllisyydestä, työstä työkyvyttömyyseläkkeellä, TE-toimiston kuntoutussuunnittelusta ja palkkauksen tuista saat järjestöjen yhteisestä Sosiaaliturvaoppaasta.

  Sinun on mahdollista hakea toimeentulosi turvaksi rahallista etuutta, mikäli sairaus tai muu terveysongelma heikentää työkykyäsi. Korvausta voi hakea myös sattuneen henkilövahingon, vamman tai ammattitaudin vuoksi. Tietoa vakuutusjärjestelmästä

  Reumaliitto järjestää ja innostaa työpaikkoja Keltaisen Nauhan päivään. Päivän tavoitteena on nostaa esille tuki- ja liikunta elinsairauksien ehkäisy yksilön elämänlaatua ja työkykyä ylläpitävänä voimana. Keltaisen nauhan päivän sivuilta löytää useita vinkkejä esimerkiksi taukojumppaan.

  Tuki- ja liikuntaelinten terveys on tärkeää työkyvyn ylläpidossa. Työterveyslaitoksen sivuilla on kootusti tietoa tule-terveydestä ja työhyvinvoinnista.

  Ergonomia ratkaisupankki on kattava listaus erilaisia ergonomiaratkaisuja työhön kuin työhön. Sivulta löydät apua kun etsit tietoa, olet hankkimassa työvälineitä tai suunnittelet parannuksia työtiloihin, työpisteisiin tai työtapoihin.

  Työkaluja sairastavalle

  Omakanta

  Omakannasta näet mm. sähköiset reseptitietosi, lääkärissäkäynnit ja diagnoosit. Siellä voit myös uusia reseptisi.

  Omakanta

  Kelan asiointipalvelu

  Kelan asiointipalvelussa näet esimerkiksi seuraavat ja edelliset maksut, hakemustesi tilanteen sekä muistutukset, jos hakemuksestasi puuttuu liite tai se on jäänyt lähettämättä. Palvelussa näet kootusti asiointejasi Kelassa ja voit kysyä lisätietoa sekä hakea etuuksia.

  Kelan asiointipalvelu

  Potilasturvallisuus

  Reumaliitto on ollut mukana luomassa Potilaan opasta, joka kertoo potilaan ja läheisen mahdollisuuksista vaikuttaa hoidon turvallisuuteen. Se tarjoaa vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi sekä tietoa potilaan oikeuksista ja potilasturvallisuudesta.

  Potilaan opas

  10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon

  Potilasturvallisuudesta laajemmin tietoa Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen ja STM:n sivuilta.

  Edunvalvontavaltuutus

  Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.

  Lue lisää oikeusministeriön sivuilta.

  Apua taloustilanteeseen

  Hae rohkeasti apua, jos taloustilanteesi on vaikea. 

  Koonti auttavista tahoista vaikeaan taloustilanteeseen

  Muita hyödyllisiä linkkejä

  Hoitopaikanvalinta-sivusto
  Laajasti tietoa terveydenhuollosta, maksuista ja oikeuksista.

  Suomen Tulen nettisivut
  Tietoa tule-sairauksista sekä niiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

  Ministeriön sivuilla sosiaali- ja terveyspalveluista
  STM:n sivuilla on eri-ikäisille koottua tietoa. Koonnissa laista ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta on tietoa niin sanotusta vanhuslaista.

  Suomi.fi
  Kokoaa yhteen kaikki kansalaisen tarvitsemat palvelut. Sivuilta löytyy esimerkiksi kootusti tietoa sairastamisesta ja kuntoutuksesta.

  Turvallinen lääkehoito (THL)
  Tietoa lääkehoidon turvallisuudesta.

  Iäkkäiden lääkityksen tietokanta (Fimea)
  Tietokannan tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa.

  Lääkehoidon päivän -nettisivut
  Ohjeistuksia lääkehoitoon.