För barn och familjer

I Finland insjuknar ca 200 barn årligen i barnreumatism. Vi vill erbjuda information, stöd och aktiviteter för de insjuknade barnen. Hjälp finns också att få för vuxna – vare sig du själv är sjuk eller närstående till ett reumabarn.

reuma-aapinenReuma-abc

Reuma-abc:n innehåller en mängd information om barnreumatism, andra reumatiska sjukdomar, läkemedel, motion och kost.

 

Guiden BarnreumatismLastenreuma-opas, kansi

I guiden Barnreumatism finns grundläggande information för insjuknade, deras anhöriga och vårdpersonal.

Informationspaket för nyinsjuknade

Informationspaketet för nyinsjuknade, som Reumaförbundet har sammanställt, blev klar våren 2018. Paketet är avsett för alla som har insjuknat i barnreumatism. Paketet ger verktyg till att hantera den nya situationen samt svar på typiska frågor som uppkommer i början. Paketet innehåller bl.a. en pärm med information för nyinsjuknade, guiden Barnreumatism, bilderboken Aadas och Puppanas spännande dag, samt maskoten för Reumaförbundets verksamhet för reumabarn. Maskoten är ett kramdjur som har namnet Puppana. I pärmen finns också ett avsnitt som riktar sig till föräldrar och närstående. Avsnittet behandlar bl.a. social trygghet.

Evenemang ger glädjelapset

Evenemangen Iloa Elämään (Glädje i livet), som ordnas runt om i landet, och andra evenemang för barn sammanför årligen barn och deras familjer samt erbjuder rekreation och kamratstöd.

Anpassningsträning, rehabilitering och understödd semester

På anpassningsträningskurserna får hela familjen information om sjukdomen och krafter som hjälper familjen att orka med sjukdomen. För reumabarn som är 10 - 12 år ordnar Reumaförbundet också s.k. solbetonad anpassningsträning. Rehabiliteringen syftar i sin tur till att hålla barn med barnreumatism i gott skick och välmående. Rehabilitering och anpassningsträning kan också ge tillgång till kamratstöd, då man blir bekant med andra som är i samma situation. För barnfamiljer ordnas det också understödda semesterperioder.

Information om social trygghet

På sidan information om social- och hälsovård

Familjen främst

Familjen främst består av verksamhet för långtidsjuka barns föräldrar. Verksamheten bereder familjerna glädje och hjälper dem att orka med vardagen. Delta i parrelationshelg eller -temakväll!

Familjen främst på Kataja ry's webbsidor

Kraft genom föreningsverksamhet

Reumaförbundet har uppemot 160 medlemsföreningar, som ordnar evenemang och aktiviteter. Se också svensk- och tvåspråkiga medlemsföreningar. Nedan nämns några föreningar som erbjuder aktiviteter eller föräldraföreningar för närstående till barn med barnreumatism. Du kan också själv ordna ett möte eller ett evenemang. Fråga mer om aktiviteterna av närmaste förening och upptäck ditt eget sätt att vara aktiv!

 

 

Kanta-Hämeen keskussairaalan hoidossa olevien reumalasten vanhemmat ovat perustaneet oman Facebook-ryhmän, jonka jäsenet myös tapaavat vapaamuotoisesti kahvittelun ja lasten puistoleikkien merkeissä.

Tule mukaan!
 

Lisätietoja

Keski-Suomen Reumalapset ry on perustettu 11.1.2012. Yhdistyksen nimi muuttui Keski-Suomen Lastenreuma ry:ksi vuonna 2020. Yhdistyksellä on jäsenperheitä eri puolelta Keski-Suomea. 

Yhdistyksen tavoitteena on työskennellä lasten ja nuorten tuki- ja liikuntasairauksien eri reumatautien ehkäisemiseksi ja reumasairauden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen edistämiseksi. Yhdistys toimii myös Keski-Suomen alueen reumasairaiden lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa perheiden tukena ja yhdyselimenä ja valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan.

Yhdistyksen hallitus koostuu reumalasten vanhemmista, jotka tekevät vapaaehtoistyötä yhdistyksessä oman toimensa ohella.
 

Lisätietoja

  • Facebook
  • Kotisivut
  • keskisuomen.lastenreuma(at)gmail.com
  • Lisätietoja: Kirsi Hämäläinen, 044 427 9454

Kuopion Reumayhdistys on terveys-, vammais- ja liikuntajärjestö, joka edistää ja kehittää reuma-, tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoitoa, kuntoutusta ja sosiaaliturvaa. Yhdistyksen toiminta-alue on Kuopio, Siilinjärvi ja Pielavesi. 

 

Lisätietoja

Hamina

Yhteyshenkilö kaikille lastenreumaa sairastavien vanhemmille:
Terhi Hyvärinen, p. 040 5370 002, terhi.hyvarinen(at)hotmail.com

Kouvola

Perhetoiminnan yhteyshenkilö:
Sanna Hasu, sannatilli(at)hotmail.com

Facebook-sivut: Pohjois-Kymenlaakson reumalapset

 

Alueella toimii Päijät-Hämeen potilastuki ry, joka on reumaa ja muita pitkäaikaissairauksia sairastavien henkilöiden, heidän omaistensa ja ystäviensä vertaistukiyhdistys.

Päijät-Hämeen potilastuki ry ei ole Suomen Reumaliiton jäsenyhdistys, ja liittymällä siihen ei saa Reumaliiton jäsenhyötyjä. Lähin Reumaliittoon kuuluva yhdistys on Lahden reumayhdistys ry.

 

Lisätietoja

  • info(at)phpotilastuki.com

Lappeenrannassa toimii reumalapsiperheiden ryhmä, joka järjestää esimerkiksi yhteisiä retkiä ja tapaa säännöllisesti omalla uintivuorolla.

Tulevat tapaamiset

Uintivuorot lauantaisin klo 13 Lauritsalan uimahallissa, Luukkaankatu 51.
Kysy lisää yhdistyksen toimistolta, linkki yhdistyksen kotisivuille alla.

 

Lisätietoja

Pohjois-Suomen Reumalapset ja -nuoret ry. on lopettanut toimintansa. 1.1.2019 alkaen yhdistys on toiminut yhdessä Oulun Reumayhdistyksen kanssa.

 

Oulussa toimivat yhdistykset, kysy lisätietoja: 

Kysy Porin seudun reumayhdistyksen perhetoiminnasta ja seuraavasta tapaamisesta yhdistyksen toimistosta tai Janica Uusitalolta!

 

Yhteystiedot

Porin seudun reumayhdistyksen toimisto
Yrjönkatu 12 A 8, 28100 Pori
puh. (02) 641 07 54
porinsreuma(at)dnainternet.net

Janica Uusitalo, lasten ja nuorten vertaistukitoiminta, janica.uu(at)gmail.com

Porin seudun reumayhdistys ry 
Reumayhdistys Facebookissa

Riihimäellä toimii aktiivinen LAREKA-vertaistukiryhmä, johon kuuluu lastenreumaan sairastuneita lapsia, nuoria ja heidän rinnalla kulkijoitaan.  Ryhmä toimii Riihimäen seudun reuma-tules ry:n alaisuudessa.

 

Lisätietoja LAREKA-ryhmän toiminnasta

Riikka Herden riikka.herden(at)gmail.com

Lareka-vertaisryhmän Facebook-sivut

Riihimäen seudun reuma-tules ry

 

 

Salon Reumayhdistys järjestää tapaamisia ja tapahtumia reumalapsille ja heidän perheilleen. Tarkemmat tiedot ajankohtaisesta toiminnasta yhdistyksen kotisivuilla.

 

Lisätiedot

Seinäjoen Reumayhdistyksen lastenreuman vertaisryhmän tapahtumista välitetään tietoa yhdistyksen Facebookin sivuilla-

 

Lisätietoja

Suomen Reumanuoret ry on yhdistys kaikille eri reumasairauksia sairastaville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille aina 35 ikävuoteen asti. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää vertaistukitoimintaa ja tiedotusta jäsenille sekä edistää reumanuorten asioita. Yhdistykseen voi liittyä jokainen alle 35 -vuotias tuki- ja liikuntaelinsairas. Yhdistyksessä on jäseniä, jotka sairastavat esimerkiksi nivelreumaa, selkärankareumaa, fibromyalgiaa ja harvinaisia reumasairauksia.

Suomen Reumanuorten valtakunnallinen yhdistys on perustettu vuoden 2014 alussa. Yhdistyksen alaikäraja poistui vuoden 2019 alussa.

 

Lisätietoja

Tampereen reumayhdistys tarjoaa toimintaa lapsiperheille. Katso lisätietoja Tampereen Reumayhdistyksen kotisivuilta.

 

Lisätietoja

 

Turun seudun Reumayhdistys ry:n Reumalasten ja vanhempainkerho tarjoaa vertaistukea, ajankohtaista tietoa, tapahtumia koko perheelle sekä muuta mukavaa yhdessä tekemistä.

Lautapeli-mainos karmiva halloween ja iloiset lautapelit sunnuntaina 30.10.2022 klo 14 Turun yhdistyksen toimitiloissa, Humalistonkatu 17 a.

Lisätietoja