Kamratstöd

STOR-kontaktpersonsverksamhet

STOR-kontaktpersonerna erbjuder nyinsjuknade en första kontakt med personer som drabbats av samma sjukdom. De stöttar också i nya situationer som de insjuknade ställs inför på grund av sin sjukdom. Förutom att de erbjuder sitt stöd via elektroniska kanaler lotsar de också de nyinsjuknade till reumaföreningarnas kamratstödsverksamhet.

Kontaktpersonerna är organiserade enligt diagnos: fibromyalgi, ledgångsreumatism, artros, osteoporos, polymyalgi och ankyloserande spondylit. Dessutom finns en grupp som betjänar svenskspråkiga personer insjuknade i olika reumatiska sjukdomar. Kontaktpersonerna nås via e-post och Facebook. Kontaktpersonerna har blivit utbildade för uppdraget och all kommunikation med dem sker konfidentiellt.

Så här når du på kontaktperson

Sänd ditt mejl per e-post till den kontaktpersongrupp som du har valt. Några av gruppens medlemmar ser ditt mejl och du får ett svar av någon av dem. Er diskussion kan fortsätta så länge som nödvändigt.

 • fibromyalgia(at)reumaliitto.fi
 • nivelreuma(at)reumaliitto.fi
 • nivelrikko(at)reumaliitto.fi
 • osteoporoosi(at)reumaliitto.fi 
 • polymyalgia(at)reumaliitto.fi
 • selkarankareuma(at)reumaliitto.fi          
 • pasvenska(at)reumaliitto.fi 

Kontaktpersonernas sidor på Facebook 

 • STOR-kontaktpersoner fibromyalgi 
 • STOR-kontaktpersoner ledgångsreumatism 
 • STOR-kontaktpersoner artros 
 • STOR-kontaktpersoner polymyalgi 
 • STOR-kontaktpersoner ankyloserande spondylit 

Flyer om kontaktpersonersverksamheten för utskrift, pdf (på finska)

Utbildade kamratstödjare

I Reumaförbundets medlemsföreningar är utbildade kamratstödjare verksamma.

Sällsynta-kamratstödjare

Det finns hundratals olika reumatiska sjukdomar och av dessa är många sällsynta. Den finländska definitionen för en sällsynt diagnos är att färre än 100 personer per en miljon finländare drabbas av en viss sjukdom, det vill säga drygt 500 personer.
Sällsynta reumatiska sjukdomar är bl.a. Behcets sjukdom, sen borrelia, Ehlers-Danlos syndrom, MCTD, polymyosit, recidiverande (relapserande) polykondrit, sklerodermi, Stills sjukdom och Wegeners granulomatos. För dessa sjukdomar finns också egna utbildade kamratstödjare. 

Läs mer om kamratstödet på webbplatsen Harvinainen reuma (på finska)

Gå till sidan:
Medlemsföreningar