Donationer genom testamente

Reumaförbundet i Finland rf är ett allmännyttigt samfund och behöver inte betala skatt på donationer genom testamente.testamenttilahjoitus

Donationer genom testamente används i sin helhet till det ändamål som donatorn har valt.

En donation kan i enlighet med donatorns vilja användas till t.ex.

Ytterligare information

Verkställande direktör Maria Ekroth, 040 707 91 14, maria.ekroth(a)reumaliitto.fi
Ekonomichef Anni Pyy, 050 548 6421, anni.pyy(at)reumaliitto.fi 

 

Tillståndet för penninginsamling: RA/2021/340 

Muutospäätös