Samarbetsnätverk

Reumaförbundet samarbetar med sina medlemsföreningar och intressentgrupper samt med företag. Nätverkssamarbete är ett centralt verksamhetskoncept, som förverkligas i form av kampanjer och projekt. 

Reumaförbundet samarbetar med olika organisationer o.d. i avsikt att stödja hälsan i stöd- och rörelseorganen samt möjliggöra ett gott liv för personer med en reumatisk sjukdom eller en annan sjukdom i ett stöd- eller rörelseorgan. Samarbetet styrs av verksamhetens kärnvärderingar, som har godkänts i Reumaförbundets strategi:  humanitet, rättvisa, tolerans, jämlikhet och förbundets verksamhetsidé.

Grunden för förbundets verksamhet är medlemsföreningarna

Reumaförbundets medlemsföreningar  - Reumaförbundet i Finland har 131 medlemsföreningar.

Nordiska reumaförbunden

Länkar till Sverige

Reumaförbund i övriga länder

Sök övriga reumaförbund:

Följ stigen nedan för att hitta övriga medlemsförbund av Europan League Against Rheumatism - EULAR:

Klicka www.eular.org

  • Klicka i den övre menyn på alternativet Who we are och välj Members
  • Klicka PARE Organisations
  • Klicka National organisations of people with arthritis/rheumatism 
  • Du kommer till sidan Current National PARE Organisation Members: Välj ett land.