För media

Kontaktuppgifter

Kommunikationschef Pia Laine 
044 269 05 09
pia.laine(at)reumaliitto.fi

Kommunikationsspecialist Sonja Holma 
044 7677 513
sonja.holma(at)reumaliitto.fi

Reumaförbundets kommunikationsavdelning betjänar journalister genom att leta upp intervjuobjekt och källuppgifter liksom i frågor som rör användning av foton och logotyper.

Information om reumatiska sjukdomar

Reuma-abc, som Reumaförbundet publicerar, ger detaljerad och aktuell information om reumatiska sjukdomar och reumaläkemedel samt om hur det är att leva med reuma. Texterna är skrivna av läkare som har specialiserat sig på reuma.

Du kommer direkt till sidan med information om olika slags reumatiska sjukdomar genom att klicka här.

Uppgifter i Reuma-abc och guider får publiceras förutsatt att källan anges.

Information om Reumaförbundet

Reumaförbundet grundades år 1947. Till förbundet hör 152 medlemsföreningar som är spridda runt om i Finland. Antalet medlemmar i Reumaförbundet uppgår till cirka 40 000. Förbundet erbjuder stöd och information till personer som lever med en reumatisk sjukdom eller en sjukdom i stöd- och rörelseorganen. Reumaförbundet är en folkhälso-, patient-, handikapp- och motionsorganisation.

Du kan bekanta dig med Reumaförbundets påverkansarbete här.

Logotyper

Reumaförbundets logotyp består av en bilddel och en textdel. I regel ska bilden alltid användas tillsammans med namnet.

Reumaförbundets logotyp får användas av Reumaförbundets medlemsorganisationer. Tillstånd krävs för användning i andra sammanhang. Logotypen kan till exempel användas i medier eller undervisningsmaterial som behandlar Reumaförbundet.

Reumaförbundets kommunikationsavdelning styr användningen av logotypen. Om du behöver råd om användning eller en annan version av logotypen, kontakta vår kommunikationsavdelning info(at)reumaliitto.fi.

Reumaforbundet_centrerad_CMYK_paino_SWE.jpg
Reumaforbundet_centrerad_CMYK_paino_SWE.pdf

Reumaforbundet_vagrat_CMYK_paino_SWE.jpg
Reumaforbundet_vagrat_CMYK_paino_SWE.pdf
 

Reumaliitto_keskitetty_rgb_150.jpg 
Reumaliitto_keskitetty_rgb_150_SWE.jpg 
Reumaliitto_keskitetty_mv_150.jpg

Reumaliitto_vaaka_rgb_150.jpg 
Reumaliitto_vaaka_rgb_150_SWE.jpg 
Reumaliitto_vaaka_mv_150.jpg

Reumaliitto_keskitetty_CMYK.eps
Reumaliitto_keskitetty_CMYK_SWE.eps  (Reumaförbundet_centrerad_CMYK_SWE.eps)
Reumaliitto_vaaka_CMYK.eps 
Reumaliitto_vaaka_CMYK_SWE.eps (Reumaförbundet_vågrät_CMYK_SWE.eps)

Reumaliitto_keskitetty_CMYK.pdf 
Reumaliitto_keskitetty_CMYK_SWE.pdf 
Reumaliitto_keskitetty_mv.pdf