Administration och regionverksamhet

Reumaforum

En sektion med uppgift att utveckla den svenskspråkiga verksamheten har verkat i Reumaförbundet sedan år 2004.

Under förra fullmäktigeperioden ändrades sektionens namn till Reumaforum. Samtidigt fick forumet utökade uppgifter, förhoppningen är bl.a. att forumet ska intensifiera kontakterna till förbundets svenskspråkiga intressenter.

Reumaförbundets styrelse har 23.3.2018 tillsatt av svenskspråkiga reumaforumet med följande uppgifter:

 1. Reumaforum tillsätts för tiden 23.3.2015–31.12.2020.
 2. Reumaforum är ett svenskspråkigt diskussionsforum, vars uppgift bl.a. består av att 
 • synliggöra Reumaförbundets och dess medlemmars verksamhet i Svenskfinland
 • stöda och stärka de svensk- och tvåspråkiga föreningarnas verksamhet
 • tala för de svensk- och tvåspråkiga föreningarna, framföra dessa föreningars utvecklingsförslag, önskemål och synpunkter till förbundets beslutsfattare
 • främja samarbetet med Ålands Reumaförening och Reumatikerföreningar i Sverige.

2018 - 2020

 • Förbundets ordförande utsågs på representantmötet 25.11.2017 i Helsingfors. Fullmäktige utsåg styrelseledamöter för en mandatperiod som omfattar de tre följande kalenderåren på sitt möte i januari 2018. Styrelsens ordförande är samtidigt förbundets ordinarie ordförande.
 • Styrelsen sköter förbundets angelägenheter och fungerar som dess lagstadgade företrädare.
 • Styrelsen kan tillsätta underlydande direktioner, sektioner och kommittéer som den finner nödvändiga och för vilka den vid behov fastställer direktiv.
 • Styrelsen kan utse regionkommittéer.

Ordförande
Satu Gustafsson, Åbo
044 563 00 81
satu.gustafsson(at)reumaliitto.fi   

I vice ordförande
Heikki Palola, Petäjävesi 
040 838 84 73
heikki.palola(at)gmail.com
 
II vice ordförande
Ritva Aho, Forssa
0500 937 996
ritvaho(at)gmail.com     

Ordinarie ledamöter

Henri Kainiemi, Vantaa
Kari Mikkola, Heinola
Katja Metsävainio, Tampere
Marja-Terttu Brandt, Helsinki
Seppo Lehikoinen, Ylämylly
Tiina Kosonen, Kuopio

Ersättare

Armas Tiittanen, Pensala
Kalevi Lampinen, Kemi
Jarmo Junkkara, Kemi

2015 - 2017

 • Förbundets fullmäktige utsågs på representantmötet 25.11.2017 i Helsingfors. Fullmäktige har beslutanderätt i förbundets angelägenheter under perioden mellan representantmötena.
 • Fullmäktiges höstmöte har bl.a. i uppgift att fastställa förbundets medlemsavgifter, godkänna verksamhetsplanen och budgeten för nästa kalenderår, fastslå arvoden och ersättningar för förtroendevalda och välja revisorer.
 • Fullmäktiges vårmöte behandlar bl.a. förbundets verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande från föregående kalenderår och beslutar om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

Ordförande
Tarja Filatov, Tavastehus
050 511 31 12
tarja.filatov(at)eduskunta.fi

I vice ordförande
Ulla Lehtikangas, Ylivieska
044 042 63 17
ulla.lehtikangas(at)kotinet.com

II vice ordförande
Aija Lavikainen, Mäntsälä
040 719 01 03
aija.lavikainen(a)gmail.com

Fullmäktiges ordinarie ledamöter

Landskapsvis

NYLAND
Liisa Eräpalo, Lovisa

EGENTLIGA TAVASTLAND
Jukka Mansikkaniemi, Forssa

PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Helena Lindstedt, Lahtis

KYMMENEDALEN
Marjaleena Weissmann, Kouvola

SYDKARELEN
Annika Vesterinen, Villmanstrand

EGENTLIGA FINLAND
Johanna Helin, Åbo

SATAKUNDA
Seppo Pohjonen, Harjavalta

BIRKALAND
Jukka Riihenmäki, Lempäälä

MELLERSTA FINLAND
Kirsi Hämäläinen, Jyväskylä

SYDÖSTERBOTTEN
Jorma Risikko, Kortesjärvi

ÖSTERBOTTEN
Seija Rosenberg, Vörå

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN 
Pirkko Tuomaala, Toholampi

SYDSAVOLAX
Kaija Pylvänäinen, Kangasniemi

NORDSAVOLAX
Anne Huusko, Siilinjärvi

NORDKARELEN
Risto Savolainen, Kontiolax

NORRA ÖSTERBOTTEN
Ritva Laine, Uleåborg

KAJANALAND
Tuula Grönlund, Kajana

LAPPLAND
Pauli Niemelä, Rautiosaari

Svenskspråkiga
Gunvor Brettschneider, Helsingfors

Huvudstadsregionen
Marjatta Sykkö, Esbo

Fritt valbara
Jarmo Heino, Riihimäki
Pirjo Kantola, Kemijärvi
Sari Kuusjärvi, Kangasniemi
Maila Ylitolonen, Jyväskylä

 

Fullmäktiges ersättare (8)

 1. Jaana Kauppinen, Villmanstrand
 2. Eija Hakulinen, Kides
 3. Eija Lehtonen, Övertorneå
 4. Anni Suominen, S:t Karins
 5. Sirjo Pohjonen, Harjavalta
 6. Minna Tanhua, Borgå
 7. Erkki Sirviö, Helsingfors
 8. Niilo Ruuska, Haapavesi

atk-kartta

Till regionkommittéernas uppgifter hör bl.a. att stöda

 • föreningarnas verksamhet och de frivilligas arbetsmotivation
 • föreningarnas regionala och lokala nätverkssamarbete samt
 • föreningarnas lobbyverksamhet.

Regionkommittéernas ordförande, mandattiden 2018 - 2020:

Huvudstadsregion

Marjatta Sykkö
050 376 5942
marjattasykko(at)gmail.com

Nyland, Östra Nyland Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland

Helena Lindstedt
040 7429 302
htlindstedt(at)gmail.com

Kymmenedalen, Sydkarelen 

Riitta Nikulainen
0400 970 164
riitta.nikulainen(at)gmail.com

Egentliga Finland, Satakunda, Åland 

Johanna Helin
p. 040 513 6616
johanna.helin(at)turunreumayhdistys.fi

Birkaland, Mellersta Finland 

Päivi Rasimus
050 336 5480
paivi.rasimus(at)kopteri.net

Sydösterbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten

Kaija Ikkeläjärvi
050 331 5736
kaija.ikkelajarvi(at)gmail.com

Sydsavolax, Nordsavolax, Nordkarelen 

Elina Eklund
040 596 1377
heidielina.eklund(at)gmail.com

Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland

Kaisa Mattila
040 833 47 97
kaisa.mattila(at)gmail.com