Administration och regionverksamhet

Ordförande
Satu Gustafsson, Turku
044 563 00 81
satu.gustafsson(a)reumaliitto.fi 

Vice ordförande
Kari Mikkola, Heinola

Ordinarie ledamöter

Aino-Maria Ervelä, Helsinki
Katja Metsävainio, Tampere 
Jarmo Heino, Riihimäki
Pirkko Tuomaala, Kokkola
Anne Huusko, Siilinjärvi
Anna Poropudas, Oulu

Ersättare

Seija Heiskanen, Kuusamo
Jukka Riihenmäki, Lempäälä
Marjo Mäkelä, Salo

Reumaförbundets fullmäktige för åren 2021-2023 valdes 23.11.2020. Fullmäktige det högsta beslutande organet i förbundet.

Fullmäktiges ordinarie möten är vårmötet och höstmötet samt det möte som hålls i januari det kalenderår som följer efter förbundsvalet. På fullmäktiges möte 30.1. väljs förbundets styrelse.

På fullmäktiges vårmötet behandlas bl.a. förbundets verksamhetsberättelse, bokslut och revisorns utlåtande från föregående kalenderår och beslut om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

På höstmötet behandlas bl.a. fastställande av storleken på förbundets medlemsavgifter och godkännande av förbundets verksamhetsplan för följande kalenderår, beslut om mötesarvoden och reseersättningar och godkännande av förbundets budget för följande kalenderår samt val av en CGR-revisionssammanslutning till revisor.

Ordförande

Tarja Filatov, Tavastehus
050 511 31 12
tarja.filatov(at)eduskunta.fi

Viceordförande

Ulla Lehtikangas, Ylivieska
044 042 63 17
ulla.lehtikangas(at)reumaliitto.fi

Medlemmarna i fullmäktige samt deras personliga suppleanter

Mikko Remes (huvudstadregionen)
suppleant Marjatta Sykkö (huvudstadregionen), marjattasykko(at)gmail.com

Paula Pöntynen (huvudstadregionen), paula.pontynen(at)gmail.com, 0405574883
suppleant Jukka Hannula (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten), je.hannula(at)gmail.com, 0503784456

Pekka Laine (Nyland), pekka.t.laine(at)luukku.com, 0451780187
suppleant Liisa Eräpalo (Nyland), liisa.erapalo(at)gmail.com, 0405899489

Minna Tanhua (Nyland), minna.tanhua(at)reumaporvoo.org, 0407384696
suppleant Seppo Pohjonen (Egentliga Finland och Satakunda), seppo.pohjonen(at)dnainternet.net, 0503491448

Jukka Mansikkaniemi (Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland), forssanseudun.reumatules(at)gmail.com, o401929800
suppleant Tuula Leppälä-Koivunen (Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland), leppala.koivunen(at)gmail.com, 040 5153370

Helena Lindstedt (Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland), htlindstedt(at)gmail.com
suppleant Jarmo Heino (Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland)

Johanna Helin (Egentliga Finland och Satakunda), johanna.helin(at)turunreumayhdistys.fi, 0405136616
suppleant Janica Uusitalo (Egentliga Finland och Satakunda), janica.uu(at)gmail.com, 0414924264

Sirjo Pohjonen (Egentliga Finland och Satakunda), sirjo.pohjonen1(at)outlook.com, 0500590066
varajäsen Susanna Heinonen (Egentliga Finland och Satakunda)

Hanna Jantunen (Birkaland), hanna.jantunen(at)hotmail.com, 0442814572
suppleant Jukka Riihenmäki (Birkaland), Lv.reuma(at)elisanet.fi, 0400737178

Eeva-Liisa Katainen (Birkaland), eevaliisa.katainen76(at)gmail.com
suppleant Linda Granberg (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten), 
granberg.linda(at)hotmail.com

Kaija Haapsalo (Mellersta Finland), kaija.haapsalo(at)hotmail.com, 0400 016 283
suppleant Kirsi Hämäläinen (Mellersta Finland), keskisuomen.reumalapset.ry(at)gmail.com

Jaana Jäntti (Mellersta Finland), jaana.jantti21(at)gmail.com
suppleant Kalevi Lampinen (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland), Kalevi.Lampinen1(at)luukku.com, 0405440270

Soile Sinnemäki (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten), s.sinnemaki(at)gmail.com, 0405769577
suppleant Anna-Maija Haaramo (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten)

Niina Vesala (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten), niina.vesala(at)saunalahti.fi
suppleant Arsi Yli-Yrjäinen (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten)

Eija Hakulinen (Södra och Norra Savolax, Norra Karelen), hakulineneija(at)gmail.com, 0503207557
suppleant Anne Huusko (Södra och Norra Savolax, Norra Karelen),

Seppo Lehikoinen (Södra och Norra Savolax, Norra Karelen), seppojoolehikoinen(at)gmail.com, 0500808396
suppleant Hilkka Malinen (Södra och Norra Savolax, Norra Karelen), malhilkka(at)gmail.com, 0443520605

Jaana Kauppinen (Sydkarelen ja Kymenedalen), jaanajkauppinen(at)gmail.com, 040 5732550
suppleant Sirkku Hamunen (Sydkarelen ja Kymenedalen), sirkku.hamunen(at)gmail.com, 0500912510

Arja Markova (Sydkarelen ja Kymenedalen), arjuska.mar(at)gmail.com
suppleant Varpu Teikari (Sydkarelen ja Kymenedalen), 
varpu(at)elisanet.fi

Helena Sirviö (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland), helenasirvio(at)gmail.com, 0405351600
suppleant Johanna Nummela (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland)

Pirjo Kantola (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland), kantolapirjo53(at)gmail.com, 0400128102
suppleant Ari Geselle (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland)

Ritva Laine (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland), ritvalaine9(at)gmail.com
suppleant Saija Koskela (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland), saicculainen(at)gmail.com, 0400556876

Gunvor Brettschneider (svenskspråkigt valkrets), gunvor.brett(at)gmail.com, 0505846005
suppleant Armas Tiittanen (svenskspråkigt valkrets)

Merja Söderholm (de riksomfattande föreningarnas valkrets), merja.soderholm(at)kolumbus.fi, 0503766640
suppleant Johanna Liukko (de riksomfattande föreningarnas valkrets), johanna(at)liukkoenergy.eu, 0400322122

Elina Heino-Lehtimäki (de ungas valkrets),
suppleant Eija Bärlund-Toivonen (svenskspråkig valkrets), eija.barlund-toivonen(at)luukku.com, 0400949332