Administration och regionverksamhet

Reumaförbundets fullmäktige för åren 2021-2023 valdes 23.11.2020. Fullmäktige det högsta beslutande organet i förbundet.

Fullmäktiges ordinarie möten är vårmötet och höstmötet samt det möte som hålls i januari det kalenderår som följer efter förbundsvalet. På fullmäktiges möte 30.1. väljs förbundets styrelse.

På fullmäktiges vårmötet behandlas bl.a. förbundets verksamhetsberättelse, bokslut och revisorns utlåtande från föregående kalenderår och beslut om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

På höstmötet behandlas bl.a. fastställande av storleken på förbundets medlemsavgifter och godkännande av förbundets verksamhetsplan för följande kalenderår, beslut om mötesarvoden och reseersättningar och godkännande av förbundets budget för följande kalenderår samt val av en CGR-revisionssammanslutning till revisor.

Ordförande

Tarja Filatov, Tavastehus
050 511 31 12
tarja.filatov(at)eduskunta.fi

Viceordförande

Ulla Lehtikangas, Ylivieska
044 042 63 17
ulla.lehtikangas(at)reumaliitto.fi

Medlemmarna i fullmäktige samt deras personliga suppleanter

Mikko Remes (huvudstadregionen)
suppleant Marjatta Sykkö (huvudstadregionen), marjattasykko(at)gmail.com

Paula Pöntynen (huvudstadregionen), paula.pontynen(at)gmail.com, 0405574883
suppleant Jukka Hannula (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten), je.hannula(at)gmail.com, 0503784456

Pekka Laine (Nyland), pekka.t.laine(at)luukku.com, 0451780187
suppleant Liisa Eräpalo (Nyland), liisa.erapalo(at)gmail.com, 0405899489

Minna Tanhua (Nyland), minna.tanhua(at)reumaporvoo.org, 0407384696
suppleant Seppo Pohjonen (Egentliga Finland och Satakunda), seppo.pohjonen(at)dnainternet.net, 0503491448

Jukka Mansikkaniemi (Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland), forssanseudun.reumatules(at)gmail.com, o401929800
suppleant Tuula Leppälä-Koivunen (Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland), leppala.koivunen(at)gmail.com, 040 5153370

Helena Lindstedt (Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland), htlindstedt(at)gmail.com
suppleant Jarmo Heino (Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland)

Johanna Helin (Egentliga Finland och Satakunda), johanna.helin(at)turunreumayhdistys.fi, 0405136616
suppleant Janica Uusitalo (Egentliga Finland och Satakunda), janica.uu(at)gmail.com, 0414924264

Sirjo Pohjonen (Egentliga Finland och Satakunda), sirjo.pohjonen1(at)outlook.com, 0500590066
varajäsen Susanna Heinonen (Egentliga Finland och Satakunda)

Hanna Jantunen (Birkaland), hanna.jantunen(at)hotmail.com, 0442814572
suppleant Jukka Riihenmäki (Birkaland), Lv.reuma(at)elisanet.fi, 0400737178

Eeva-Liisa Katainen (Birkaland), eevaliisa.katainen76(at)gmail.com
suppleant Linda Granberg (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten), 
granberg.linda(at)hotmail.com

Kaija Haapsalo (Mellersta Finland), kaija.haapsalo(at)hotmail.com, 0400 016 283
suppleant Kirsi Hämäläinen (Mellersta Finland), keskisuomen.reumalapset.ry(at)gmail.com

Jaana Jäntti (Mellersta Finland), j_jaana(at)netti.fi
suppleant Kalevi Lampinen (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland), Kalevi.Lampinen1(at)luukku.com, 0405440270

Soile Sinnemäki (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten), s.sinnemaki(at)gmail.com, 0405769577
suppleant Anna-Maija Haaramo (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten)

Niina Vesala (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten), niina.vesala(at)saunalahti.fi
suppleant Arsi Yli-Yrjäinen (Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten)

Eija Hakulinen (Södra och Norra Savolax, Norra Karelen), hakulineneija(at)gmail.com, 0503207557
suppleant Anne Huusko (Södra och Norra Savolax, Norra Karelen),

Seppo Lehikoinen (Södra och Norra Savolax, Norra Karelen), seppojoolehikoinen(at)gmail.com, 0500808396
suppleant Hilkka Malinen (Södra och Norra Savolax, Norra Karelen), malhilkka(at)gmail.com, 0443520605

Jaana Kauppinen (Sydkarelen ja Kymenedalen), jaanajkauppinen(at)gmail.com, 040 5732550
suppleant Sirkku Hamunen (Sydkarelen ja Kymenedalen), sirkku.hamunen(at)gmail.com, 0500912510

Arja Markova (Sydkarelen ja Kymenedalen), arjuska.mar(at)gmail.com
suppleant Varpu Teikari (Sydkarelen ja Kymenedalen), 
varpu(at)elisanet.fi

Helena Sirviö (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland), helenasirvio(at)gmail.com, 0405351600
suppleant Johanna Nummela (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland)

Pirjo Kantola (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland), kantolapirjo53(at)gmail.com, 0400128102
suppleant Ari Geselle (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland)

Ritva Laine (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland), ritvalaine9(at)gmail.com
suppleant Saija Koskela (Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland), saicculainen(at)gmail.com, 0400556876

Gunvor Brettschneider (svenskspråkigt valkrets), gunvor.brett(at)gmail.com, 0505846005
suppleant Armas Tiittanen (svenskspråkigt valkrets)

Merja Söderholm (de riksomfattande föreningarnas valkrets), merja.soderholm(at)kolumbus.fi, 0503766640
suppleant Johanna Liukko (de riksomfattande föreningarnas valkrets), johanna(at)liukkoenergy.eu, 0400322122

Elina Heino-Lehtimäki (de ungas valkrets),
suppleant Eija Bärlund-Toivonen (svenskspråkig valkrets), eija.barlund-toivonen(at)luukku.com, 0400949332

2018 - 2020

 • Förbundets ordförande utsågs på representantmötet 25.11.2017 i Helsingfors. Fullmäktige utsåg styrelseledamöter för en mandatperiod som omfattar de tre följande kalenderåren på sitt möte i januari 2018. Styrelsens ordförande är samtidigt förbundets ordinarie ordförande.
 • Styrelsen sköter förbundets angelägenheter och fungerar som dess lagstadgade företrädare.
 • Styrelsen kan tillsätta underlydande direktioner, sektioner och kommittéer som den finner nödvändiga och för vilka den vid behov fastställer direktiv.
 • Styrelsen kan utse regionkommittéer.

Ordförande
Satu Gustafsson, Åbo
044 563 00 81
satu.gustafsson(at)reumaliitto.fi   

I vice ordförande
Heikki Palola, Petäjävesi 
040 838 84 73
heikki.palola(at)gmail.com
 
II vice ordförande
Ritva Aho, Forssa
0500 937 996
ritvaho(at)gmail.com     

Ordinarie ledamöter

Henri Kainiemi, Vantaa
Kari Mikkola, Heinola
Katja Metsävainio, Tampere
Marja-Terttu Brandt, Helsinki
Seppo Lehikoinen, Ylämylly
Tiina Kosonen, Kuopio

Ersättare

Armas Tiittanen, Pensala
Kalevi Lampinen, Kemi
Jarmo Junkkara, Kemi

2015 - 2017

 • Förbundets fullmäktige utsågs på representantmötet 25.11.2017 i Helsingfors. Fullmäktige har beslutanderätt i förbundets angelägenheter under perioden mellan representantmötena.
 • Fullmäktiges höstmöte har bl.a. i uppgift att fastställa förbundets medlemsavgifter, godkänna verksamhetsplanen och budgeten för nästa kalenderår, fastslå arvoden och ersättningar för förtroendevalda och välja revisorer.
 • Fullmäktiges vårmöte behandlar bl.a. förbundets verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande från föregående kalenderår och beslutar om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

Ordförande
Tarja Filatov, Tavastehus
050 511 31 12
tarja.filatov(at)eduskunta.fi

I vice ordförande
Ulla Lehtikangas, Ylivieska
044 042 63 17
ulla.lehtikangas(at)kotinet.com

II vice ordförande
Aija Lavikainen, Mäntsälä
040 719 01 03
aija.lavikainen(a)gmail.com

Fullmäktiges ordinarie ledamöter

Landskapsvis

NYLAND
Liisa Eräpalo, Lovisa

EGENTLIGA TAVASTLAND
Jukka Mansikkaniemi, Forssa

PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Helena Lindstedt, Lahtis

KYMMENEDALEN
Marjaleena Weissmann, Kouvola

SYDKARELEN
Annika Vesterinen, Villmanstrand

EGENTLIGA FINLAND
Johanna Helin, Åbo

SATAKUNDA
Seppo Pohjonen, Harjavalta

BIRKALAND
Jukka Riihenmäki, Lempäälä

MELLERSTA FINLAND
Kirsi Hämäläinen, Jyväskylä

SYDÖSTERBOTTEN
Jorma Risikko, Kortesjärvi

ÖSTERBOTTEN
Seija Rosenberg, Vörå

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN 
Pirkko Tuomaala, Toholampi

SYDSAVOLAX
Kaija Pylvänäinen, Kangasniemi

NORDSAVOLAX
Anne Huusko, Siilinjärvi

NORDKARELEN
Risto Savolainen, Kontiolax

NORRA ÖSTERBOTTEN
Ritva Laine, Uleåborg

KAJANALAND
Tuula Grönlund, Kajana

LAPPLAND
Pauli Niemelä, Rautiosaari

Svenskspråkiga
Gunvor Brettschneider, Helsingfors

Huvudstadsregionen
Marjatta Sykkö, Esbo

Fritt valbara
Jarmo Heino, Riihimäki
Pirjo Kantola, Kemijärvi
Sari Kuusjärvi, Kangasniemi
Maila Ylitolonen, Jyväskylä

 

Fullmäktiges ersättare (8)

 1. Jaana Kauppinen, Villmanstrand
 2. Eija Hakulinen, Kides
 3. Eija Lehtonen, Övertorneå
 4. Anni Suominen, S:t Karins
 5. Sirjo Pohjonen, Harjavalta
 6. Minna Tanhua, Borgå
 7. Erkki Sirviö, Helsingfors
 8. Niilo Ruuska, Haapavesi

atk-kartta

Till regionkommittéernas uppgifter hör bl.a. att stöda

 • föreningarnas verksamhet och de frivilligas arbetsmotivation
 • föreningarnas regionala och lokala nätverkssamarbete samt
 • föreningarnas lobbyverksamhet.

Regionkommittéernas ordförande, mandattiden 2018 - 2020:

Huvudstadsregion

Marjatta Sykkö
050 376 5942
marjattasykko(at)gmail.com

Nyland, Östra Nyland Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland

Helena Lindstedt
040 7429 302
htlindstedt(at)gmail.com

Kymmenedalen, Sydkarelen 

Riitta Nikulainen
0400 970 164
riitta.nikulainen(at)gmail.com

Egentliga Finland, Satakunda, Åland 

Johanna Helin
p. 040 513 6616
johanna.helin(at)turunreumayhdistys.fi

Birkaland, Mellersta Finland 

Päivi Rasimus
050 336 5480
paivi.rasimus(at)kopteri.net

Sydösterbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten

Kaija Ikkeläjärvi
050 331 5736
kaija.ikkelajarvi(at)gmail.com

Sydsavolax, Nordsavolax, Nordkarelen 

Elina Eklund
040 596 1377
heidielina.eklund(at)gmail.com

Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland

Kaisa Mattila
040 833 47 97
kaisa.mattila(at)gmail.com