Om oss

Vi arbetar för personer med reumatism och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Vi vill att våra medlemmar finner både styrka och glädje i medlemskapet och utöver det kunskap som främjar alla finländares hälsa.

Reumaförbundet i Finland:

  • arbetar för att bekämpa reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och för att förbättra levnadsbetingelserna för dem som har insjuknat i dessa sjukdomar
  • bevakar rättigheter, stöder medlemsföreningars arbete och förstärker de insjuknades sociala nätverk
  • är en folkhälso-, handikapp-, motions- och patientorganisation
  • samarbetar bland annat med myndigheter, nationella och internationella organisationer
  • ger råd och vägledning och skolar frivilliga till stödpersoner, kamrathandledare för motion och ledare för ungdomsgrupper
  • utger tidningen Reuma.

Reumaförbundet i Finlands värderingar är

Välbefinnandet   ●  Trovärdighet  ●  Gemenskap ●  Jämlikhet

Reumaförbundet i Finlands stadgar 18.6.2012, pdf 

Reumaförbundets svensk- och tvåspråkiga medlemsföreningar

Reumaförbundets alla medlemsföreningar

Kontakta oss!