22.5.2023
Reumaförbundets fullmäktige godkände på sitt vårmöte förbundets nya strategi för åre
6.10.2022
När vårdansvaret för reumatiska sjukdomar överförs från reumatologiska polikliniken
12.10.2021
Internationella reumatikerdagen infaller den 12 oktober. 
28.9.2020
Ett officiellt utlåtande har getts via utlåtandetjänsten på de svar som ställdes där.
18.6.2020
Telefonväxeln är stängd från den 29 juni till den 31 juli, då de direkta numren
27.6.2019
Telefonväxeln är stängd från den 1 juli till den 2 augusti, då de 
22.5.2019
Ett åttiotal personer deltog i Reumadagen, som hölls i Helsingfors i mars.
29.6.2017
I år har vi publicerat två ställningstaganden:
6.6.2017
Social- och hälsovårdsreformen är en reform
4.5.2017
Nu är det dags att agera och tillsammans bidra till förändring! Alla bör ha möjlighe
12.4.2017
Reumaförbundet tackar alla föreningar som de
20.3.2017
Reumaförbundet, som bildades år 1947, är en folkhälso-, motions-, patient- och handi