Reumaförbundets ställningstaganden och utlåtanden

29.6.2017

I år har vi publicerat två ställningstaganden:

1. Ändringen i expedieringsintervallen för läkemedel försvårar långtidssjukas liv:
Reumaförbundets medborgarinitiativ: Årssjälvrisken för särskilt dyra läkemedel ska kunna delas upp på tolv månader

Det är möjligt att underteckna medborgarinitiativet eller skriva ut stödförklaringsblanketten här: https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2487

2. Tillgänglighet i affärer är en förutsättning för delaktighet i vardagen (på finska) 

Vi har skrivit åtta utlåtanden som gäller bland annat:
arbetsfördelningen och centraliseringen inom den specialiserade sjukvården, hjälpmedel, handikapplagen, vägtrafiklagen och akutvården. (på finska)

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

6.6.2017
Social- och hälsovårdsreformen är en reform
4.5.2017
Nu är det dags att agera och tillsammans bidra till förändring! Alla bör ha möjlighe
20.3.2017
Reumaförbundet, som bildades år 1947, är en folkhälso-, motions-, patient- och handi