Reumaförbundet i Finlands utlåtande om social- och hälsovårdsreformen

28.9.2020