ReSurf - obehindrad första kontakt med internet

ReSurf – esteetön ensikosketus nettiin (ReSurf – obehindrad första kontakt med internet) är ett tre-årigt projekt (2016 - 2018) som Penningautomatföreningen RAY finansierar. Syftet med projektet är att få alla äldre människor, särskilt dem som har en sjukdom i ett stöd- eller rörelseorgan och som bor på en landsbygdsort, att använda internet och elektroniska tjänster.

Målet är att öka människors handlingskraft, livskontroll, sociala nätverk och möjligheter till egenvård. Olika elektroniska tjänster har visserligen varit vardag länge för de flesta, men det finns fortfarande en stor grupp människor – närmast äldre – som inte har tillgång till dessa tjänster och som man försöker nå genom detta projekt.  

Satu MarjakangasProjektet i praktiken

  • vill få ”tanter” och ”farbröder” ut på internet och ger på webbplatsen jokamumminettiin tips, utbildning och stöd till internethandledare i att inleda verksamheten
  • erbjuder utbildning till dem som vill delta i handledarverksamheten och för dem som redan deltar
  • producerar material och guider för nya internethandledare
  • för en kampanj med mål att förbättra äldres datatekniska färdigheter och minska digital marginalisering
  • aktiverar äldre och får dem att märka att digitala färdigheter är numera medborgarfärdigheter
  • ordnar Joka mummi nettiin-dagar (Varje ”tant” ut på nätet) för att locka alla medborgare att anta utmaningen och hjälpa närstående att skaffa och använda till exempel en pekplatta eller en smarttelefon
  • samarbetar och genomför försök med olika partner samt utnyttjar de erfarenheter som har vunnits och det material som har producerats i samband med andra liknande projekt
  • utbildar och stöder Reumaförbundets medlemsföreningar i att skapa och ta i bruk en Yhdistysavain-sajt 
  • stöder medlemsföreningarna och deras medlemmar i att förbättra sina datatekniska färdigheter och rekrytera frivilliga
  • eftersträvar att påverka samt att bevaka funktionshindrade personers intressen och rätt till tjänster också då dessa inte längre klarar av att skaffa sig datatekniska färdigheter och att använda e-tjänster.

Om samarbetstankar växte fram eller om du vill höra mer om projektet, tveka inte att ta kontakt!

Kontaktinformation

Projektkoordinator Satu Marjakangas
satu.marjakangas[at]reumaliitto.fi
Tel. 044 563 0084
Webbplatsen jokamumminettiin