Motion

Under åren 2015 och 2016 var Reumaförbundets verksamhetstema Motion för välbefinnande - Liikkeestä hyvinvointia. Ordet rörelse är dessutom tvetydigt, det kan betyda att något drivs framåt, det beskriver beredskap för förändring, det ger energi och välbefinnande: Härifrån och framåt! Verksamhetstemat syns och verkställs såväl i Reumaförbundet som i dess medlemsföreningars aktiviteter och handlingar.

Guider och broschyrer

Grunläggande information om motion för personer som insjuknat i reumatisk och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Vi hoppas att denna guide ska sporra personer som insjuknat i reumatiska sjukdomar och deras anhöriga och att den kan vara stöd för motionsrådgivningen.

Papperversion: beställ här (På finska, pris 3 euro)

Yle NYHETER Inrikes: Se till att gå på rätt sätt! (2 min)

 

Keltaisen Nauhan päivä®

Keltaisen Nauhan päivä

Vuotuisen, maaliskuussa vietettävän Keltaisen Nauhan päivän tavoitteena on nostaa esille tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy elämänlaatua ja työkykyä ylläpitävänä voimana. Keltaisen Nauhan päivän kohde­ryhmänä ovat työikäiset suomalaiset, työn­antajat ja työntekijät sekä yritykset. Tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitoon kannusta­vat myös Reumaliiton paikallisyhdistykset ja niiden jäsenet.

Iloisen liikunnallisen päivän kuminauhajumpan tavoitteena on kehonhallinta ja lihasten elvytys. Teemat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2018 teemana on Niskajamit vetreyttää niska-hartaiseudun.  Nuo jumppaohjeet löydät täältä.  Vastuskuminauhat voit tilata täältä. Alla olevalla videolla Skanskan ja Fazerin työntekijät näyttävät vetreyttävän taukoliikunnan mallia. 

STOR - service®

Vid Reumaförbundet i Finlands STOR-service (service av stöd- och rörelseorganen) granskas funktionsförmågan hos kundernas stöd- och rörelseorgan med hjälp av olika tester. Testerna kan genomföras på egen hand, men kunderna kan också få hjälp av en s.k. serviceman för att genomföra testerna. Ifall resultatet visar att funktionsförmågan är nedsatt, finns det all orsak att själv eller tillsammans med en sakkunnig fundera på åtgärder, t.ex. på behovet av motion.

Bekanta dig med följande tester:

Vid STOR-servicen kan också andra tester användas för att bedöma funktionsförmågan.

Stöd- och rörelseorganens kondition

Friska, smärtfria leder går lätt att röra utan besvär. Lederna nöts inte vid användning. För att lederna ska hållas i gott skick är det viktig att röra på dem och belasta dem med måtta.

Friska stöd- och rörelseorgan kännetecknas av vighet, muskelstyrka och muskeluthållighet. Dessa står i förbindelse med muskel- och stödvävnadernas uppbyggnad och funktioner samt sjukdomar. 

  • När ryggradens benvävnad och broskvävnad minskar blir vi kortare och får sämre hållning, vilket i sin tur begränsar ryggradens rörlighet och försämrar balansen.
  • Ryggradens och de nedre extremiteternas stelhet eller överrörlighet orsakar smärta och försämrad funktionsförmåga, besvär i nacke och skuldror samt sämre hållning.
  • Dålig uthållighet i kroppens muskler leder till trötthet, vilket å sin sida gör oss mer mottagliga för ryggskador.

Motion är den bästa typen av service våra leder kan få!

Tinja Saarela, motionsplanerare
tel. 040 821 55 67, tinja.saarela(at)reumaliitto.fi

Information om sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

*
Reumageo

Reumageo

Reumaliitto ja Novartis käynnistivät vuonna 2017 yhteistyöprojektin, jonka tarkoituksena on lisätä jäsenistön ja heidän läheistensä liikuntaa geokätköilyharrastuksella. 

Reumayhdistysten geokätköilyprojektin kunnianhimoinen tavoite on luoda 70 geokätköä eri puolille Suomea. Reumayhdistysten tekemät kätköt tunnistaa Reumageo-alkuisesta nimestä.

Geokätköily on Reumaliiton uutuusliikuntalaji - mukaan ehtii vielä!

Lisätietoja reumageo-hankkeesta.

Tule geokätköilykoulutukseen Turkuun 7.-8.4.2018.

Relaterade händelser

Esbo
En glad motionsdag för hela familjen ute i naturen i Noux vid stranden till Lång