Frivillig- och kamratstödsverksamhet

I samma båt

Samvaro ger energi och kraft till alla

Frivilligverksamheten i vår organisation består till största delen av kamratstödsverksamhet. Våra tusentals medlemmar, som själva insjuknat i någon reumatisk sjukdom, anordnar och deltar varje vecka i olika typer av föreningsverksamhet.

Vilken form av verksamhet föreningarna ordnar, beror helt på medlemmarnas intressen och behov. I möten mellan medlemmar, oavsett om det gäller större eller mindre grupper, uppstår diskussioner ur saker som oroar eller gläder medlemmarna själva.

Ibland kommer diskussionen igång efter expertföreläsningar om STOR-sjukdomar, där åhörarnas egna erfarenheter om sjukdom och insjuknande ger ett ytterligare perspektiv på temat. Personer med lång erfarenhet av reumatism kan med sina erfarenheter uppmuntra och stöda andra som insjuknat i liknande sjukdomar.

En plats för alla

Det är främst föreningarnas egna medlemmar som leder föreningarnas verksamhetsgrupper. För de frivilliga är uppdraget som ledare för en verksamhet eller grupp en meningsfull aktivitet. Våra aktiva frivilligarbetare stöder varandra och kan på så sätt dela med sig av sina erfarenheter också i denna roll. I förbundets utbildningsverksamhet stöder vi också våra aktiva frivilliga i deras uppdrag.

Intressanta verksamhetsformer attraherar och lockar medlemmarna att delta i och samverka kring meningsfulla aktiviteter. Förutom att medlemmarnas egna intressen avgör vilka verksamhetsformer föreningen erbjuder, väljs också verksamhet som är anpassad efter och också kan gagna personer med olika typer av ledbesvär. Vattengympa är ett exempel som passar nästan alla reumatiker, och när föreningarna ordnar gruppresor, väljer man resmål och omständigheter som även lämpar sig för personer med nedsatt rörlighet. Genom att delta och aktivera sig kan man styra tankarna bort från sin sjukdom och på så sätt kan erfarenheterna av trevlig samvaro och samverkan med andra hjälpa en att leva vidare i vardagen.

Tillfälliga eller mångåriga aktiviteter

Möjligheterna att ordna olika typer av frivilligverksamhet och att delta är många. Föreningarna kan ordna både tillfälliga eller mångåriga aktiviteter, helt beroende på praktiska möjligheter och medlemskårens intressen. Kontakta närmaste förening eller Reumaförbundets centralbyrå och berätta om dina kunskapsområden och intressen. 

Läs också

 Evenemang relaterade till temat (i slutet av sidan, på finska)