Vill du hänga med oss? Bli medlem!

KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM

  • Har du nyligen fått din diagnos? 
  • Är du i behov av vetenskaplig kunskap och erfarenhetsbaserad information om din sjukdom?
  • Letar du efter någon annan ungdom i din egen ålder som också har en reumatisk sjukdom? 
  • Vill du byta tankar om småbarnsåren som präglas av sjukdom? 
  • Känner du dig ensam i din sjukdom? 
  • Skulle du vilja glömma dina besvär för ett litet tag och bara vara dig själv i en grupp som förstår dig innan du hinner avsluta meningen? 

Reumagemenskapen hälsar dig välkommen! 

Reumaförbundet är en organisation för personer som insjuknat i reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 

Tiotusentals personer runtom i landet hör till vår reumagemenskap – både personer som själva insjuknat och deras anhöriga. Det finns över 200 olika reumatiska diagnoser. I föreningen får du kamratstöd och du får delta i den verksamhet som intresserar just dig.

Jag får energi när jag träffar andra i samma livssituation och när vi upplever saker tillsammans. 

Som medlem får du förmåner 

Gå med i en förening – föreningen hör till Reumaförbundet.

Som medlem får du alla medlemsförmåner som Reumaförbundet och din egen medlemsförening erbjuder. Medlemsavgiften är föreningsspecifik.

Välj din förening från förteckningen över föreningar  (se också  svensk- och tvåspråkiga medlemsföreningar)  eller fyll i MEDLEMSANSÖKAN och låt oss föreslå en lämplig förening.

Om du inte vill ha föreningens medlemsförmåner, kan du stöda vårt arbete genom att bli understödjande medlem i Reumaförbundet. 

Delta i verksamheten 

I föreningen träffar du trevliga människor och det känns också bra att själv kunna hjälpa andra.

Vi erbjuder bland annat kamratstödsgrupper, motionskurser, expertföreläsningar, hobbyverksamhet, utflykter och jippon. Föreningen är också en kanal för att sprida dina erfarenheter, ditt kunnande och för att ge av din tid för det allmänna bästa.

Arbete för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

Vi arbetar för god vård, rehabilitering och social trygghet för personer som insjuknat – för att även du ska ha ett gott liv trots sjukdom. Som medlem understöder du Reumaförbundets påverkansarbete


TILL MEDLEMSANSÖKAN

De uppgifter som du uppger på ansökningsblanketten är konfidentiella och behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen 22.4.1999/523 och Dataskyddsförordningen (GDPR) 2018.

Dataskyddsbeskrivningar