Kom med & delta

Vår organisations kärna är föreningsverksamheten; inom ramen för den erbjuder vi våra medlemmar information, stöd och aktiviteter. Kamratstödsverksamheten och hobbygrupperna inom de lokala, regionala eller riksomfattande medlemsföreningarna sammanför personer med en reumatisk sjukdom eller en annan sjukdom i ett stöd- eller rörelseorgan (STOR) och deras närstående. Alla som är intresserade av STOR-hälsa t.ex. av personliga skäl eller på grund av sitt yrke är välkomna med.

Bli medlem

På föreningarnas medlemsmöten samt i deras motions-, hantverks- och andra hobbygrupper kombineras interaktion mellan personer med sjukdomar av liknande slag med meningsfull, underhållande sysselsättning. Man kan delta i grupperna så att man tillsammans med andra lär sig och upplever nya saker  eller i egenskap av inspiratör och handledare. 

Reumatiska sjukdomar berör personer i alla åldrar; också barn, unga och deras familjer. Några av våra medlemsföreningar ordnar aktiviteter för familjer med reumabarn. Unga erbjuds också information, kamratstöd och evenemang. Reumaunga i åldern 18 - 35 har organiserat sig inom föreningen Suomen Reumanuoret (Reumaunga i Finland). 

Utbildade kamratstödspersoner stöder särskilt nyinsjuknade. Kamratstödspersonerna kan nås via våra föreningar samt på riksplanet.

Låt oss motionera tillsammans

Motion är nödvändigt för ens välbefinnande och särskilt för stöd- och rörelseorganens hälsa. Bland föreningarnas många motionsgrupper torde du hitta en gren som du tycker om och som passar din konditionsnivå. Till buds står ett flertal grupper: allt från stolgympa till balansträning och från stretching till vattengympa.

Bekanta dig med Reumaförbundet, som också är en idrottsorganisation

Information om STOR-hälsa: Motion (på finska)

Vill man så får man, gör man så får man resultat

Genom vårt påverkansarbete främjar vi god vård av insjuknade och gynnsamma  levnadsförhållanden. Vi påverkar på riksnivå samt tillsammans med våra föreningar lokalt och regionalt genom våra nätverk. 

”Ströjobba” eller välj en mer långvarig uppgift

Föreningarnas förvaltning, påverkansarbete, kommunikation, ledning av grupper samt många andra verksamhetsformer erbjuder ett stort antal medlemmar kort- eller långvariga uppgifter. Föreningens utbildningsverksamhet stöder dig i detta arbete. Du kan förbinda dig och bli frivilligarbetare – låt ditt intresse diktera.

Kom med!

Fråga mer om föreningsverksamheten