Reumaförbundets 75-jubileum

25.5.2022

Reumaförbundet fyller 75 år, låt oss fira dagen tillsammans!

Dagen till ära ordnas en gemensam födelsedagskaffetillställning 28.9.2022 då förbundet grundades för 75 år sedan.

Tilläggsinfo kommer senare!