Reumadag för Svenskfinland

-
21.1.2019
Helsingfors
  • Tid: lördagen den 9 mars kl. 9.30 - 16.15
  • Plats: Tölö servicecentral, Tölögatan 33, 00260 Helsingfors
  • Tema: Kunskap ger lindring
  • Deltagaravgift: 20 € / person inkl. morgonkaffe/-te med semla samt lunch. Den betalas kontant på platsen. Meddela om du har specialdiet.
  • Anmälan: senast torsdagen den 27.2 till Ursula Stenberg, 040 764 0873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi eller Anja Nurmela, 050 440 1332, anja.nurmela(at)gmail.com OBS! förhandsanmälan är nödvändig p. g.a. lunchbeställningar.

Alla intresserade, även icke-medlemmar, är hjärtligt välkomna!

Program.

Arrangör: Helsingfors Svenska Reumaförening