Kilta-distansutbildning

10.12.2020
Verkkotapahtuma

19.1.2021-16.2.2021

Kilta-distansutbildning ordnas som Teams-lektioner 5 gånger med olika teman. Datumen för distansutbildningarna är 19.1., 26.1., 2.2., 9.2. ja 16.2.2021. Varje utbildning varar ca. 50 min.

Utbildningen är ansedd för föreningens medlemsansvarig.

Se ytterligare information om innehåll och hur man deltar på lektionerna på Föreningsnätets Kilta-register -sida.