Grundkursen för kamratstödjare

24.4.2019
Helsingfors

Närapå hälften av alla nya medlemmar ansluter sig till en förening för att på kamratstöd. Behovet av stöd varierar beroende på vilken sjukdomsfas du befinner dig i. Utbildade kamratstödjare finns där för dig när ditt behov av stöd är som störst. 

En kamratstödjare är en person som själv lider av en sjukdom och har egen erfarenhet av en långtidssjukdom. Efter utbildningen stödjer hen andra som insjuknat i till exempel en reumatisk eller annan sjukdom i stöd och rörelseorganen eller i en sällsynt sjukdom. En kamratstödjare kan också vara en anhörig som stödjer sin anhöriga. En kamratstödjare kan du kontakta när du nyligen fått en diagnos eller när du känner att du behöver byta tankar om vardagens utmaningar med en person i samma situation. Föreningen utser och skickar deltagare till utbildningen.

Utbildningen anordnas på Reumaförbundets centralbyrå i Helsingfors. Reumaförbundet står för alla kostnader som utbildningen medför inklusive program och måltider, och ersätter resekostnader till den del som överstiger 30 euro med billigaste färdmedel. Ifall du måste använda egen bil, bör du komma överens om det med förbundet i förväg. Resan ersätts enligt FPA:s taxa och samåkning rekommenderas. Eventuella kostnader för logi betalar föreningen eller deltagaren själv.

Anmäl dig här

 

Ytterligare information: Inger Östergård, inger.ostergard@gmail.com, 050 555 7780 eller Ulla Rantanen, ulla.rantanen@reumaliitto.fi