Anpassad motion – verktyg och möjligheter för att inkludera alla

-
25.6.2019
Helsingfors

Aktuella frågor om anpassad motion besvaras av sakkunniga under teman inkludering, mångfald och tillgänglighet:

  • Hur beaktar vi mångfald i motionsverksamheten?
  • Hur ser vi över tillgängligheten för motionsverksamhet?
  • Hur informerar vi om verksamhetens anpassning – vilken terminologi används?
  • Hur når vi alla som vill delta i anpassad motionsverksamhet?

 

Tidpunkt: 28.11.2019 kl. 12-16

Plats: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Seminariet är kostnadsfritt, kaffeservering.

Programmet presenteras i sin helhet i september.

Välkommen på seminarie 28.11: Anpassad motion – verktyg och möjligheter för att inkludera alla.

Folkhälsan och SoveLi rf välkomnar dig som jobbar för kommunen, en förening, ett förbund eller annan organisation till detta kostnadsfria seminarium – anmäl dig nu!

Aktuella frågor om anpassad motion besvaras av sakkunniga under teman inkludering, mångfald och tillgänglighet:

Du kan anmäla dig till seminariet här:  https://kurser.folkhalsan.fi/kurser/visa/7338?fbclid=IwAR0EEfwiCXNw_SurGwAEQwJrFAjwT_BwTRYwfxhTLtOfunDXhZcR0xPFGFM

Programmet finns här.

Kontaktinformation

Lotta Nylund
lotta.nylund@soveli.fi
050-5166093

Relaterade händelser

Närpes
Svensk Sommardagar ordnas igen 23.-24.5.2020.