Tidningen Reuma

Tidningen Reuma förmedlar kunskap och känslor. Tidningen är en publikation som andas mångsidighet, trovärdighet och livsglädje för alla dem som söker information om STOR-sjukdomar.
I varje tidning publiceras också svenskspråkiga artiklar. kansi

I tidningen Reuma publiceras lättfattlig information om reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Den rapporterar om forskning och vårdmetoder, rehabilitering, service och social trygghet och den förmedlar historier om vardagen med reumatiska sjukdomar. 

Tidningen fungerar som en organisationstidning för en stor medlemskår och i den rollen förmedlar den nyheter och meddelanden från förbundet och dess medlemsföreningar.

Som språkrör för Reumaförbundet i Finland behandlar tidningen frågor som rör de insjuknades rättigheter och förmedlar förbundets ställningstaganden. Tidningen har en fast redaktion och en mängd medhjälpare som består av redaktörer specialiserade på medicin. En del av tidningens material publiceras också på svenska.

Genom att ansluta dig till en av Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar får du tidningen som medlemsförmån. Du kan också prenumerera på tidningen. År 2022 kostar en årgång 29 euro.

Tidningen utkommer fyra gånger om året. 

Prenumerera på tidningen Reuma

Läs tidningen Reuma (på finska)

Reumatikerförbundets (Sverige) tidning: Reumatikervärlden 

Välkommen som läsare av tidningen Reuma!

Har dina kontaktuppgifter ändrats?

Du kan meddela om ändringar i dina kontaktuppgifter via vår digitala tjänst på adressen oma.reumaliitto.fi För att logga in i tjänsten behöver du en e-postadress och det medlemsnummer som står skrivet på din medlemsfaktura.

Du kan också göra ändringen genom att kontakta den medlemsansvariga i din egen förening. 

Kontaktuppgifter till svensk- och tvåspråkiga föreningar hittar du här

Samtliga föreningars kontaktuppgifter hittar du här

Teman och utgivningsdagar

Se finska sidor.

Tidningen Reumas annonsinformation, år 2022, pdf (på finska)

Chefredaktör

Pia Laine, pia.laine(at)reumaliitto.fi, tfn 044 269 05 09

Annonser och prenumerationer

Annonser

Marita Jurvelin, marknadsföringsassistent
040 516 4401
marita.jurvelin(at)reumaliitto.fi

Prenumerationer

Tuula Tikkanen, ledningens assistent
044 266 9769
tuula.tikkanen(at)reumaliitto.fi

Upplaga

Genomsnittlig upplaga 35 000 st.