Tidningen Reuma

Tidningen Reuma förmedlar kunskap och känslor. Tidningen är en publikation som andas mångsidighet, trovärdighet och livsglädje för alla dem som söker information om STOR-sjukdomar.
I varje tidning publiceras också svenskspråkiga artiklar. kansi

I tidningen Reuma publiceras lättfattlig information om reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Den rapporterar om forskning och vårdmetoder, rehabilitering, service och social trygghet och den förmedlar historier om vardagen med reumatiska sjukdomar. 

Tidningen fungerar som en organisationstidning för en stor medlemskår och i den rollen förmedlar den nyheter och meddelanden från förbundet och dess medlemsföreningar.

Som språkrör för Reumaförbundet i Finland behandlar tidningen frågor som rör de insjuknades rättigheter och förmedlar förbundets ställningstaganden. Tidningen har en fast redaktion och en mängd medhjälpare som består av redaktörer specialiserade på medicin. En del av tidningens material publiceras också på svenska.

Genom att ansluta dig till en av Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar får du tidningen som medlemsförmån. Du kan också prenumerera på tidningen. År 2021 kostar en årgång 29 euro.

År 2021 är tidningen Reumas 70:e utgivningsår. Tidningen utkommer fyra gånger om året. 

Prenumerera på tidningen Reuma (delvis på svenska)

Adressändring

Läs tidningen Reuma (på finska)

Reumatikerförbundets (Sverige) tidning: Reumatikervärlden 

Välkommen som läsare av tidningen Reuma!

Teman och utgivningsdagar 2021

Se finska sidor.

Tidningen Reumas annonsinformation, år 2021, pdf (på finska)

Chefredaktör

Pia Laine, pia.laine(at)reumaliitto.fi, tfn 044 269 05 09

Annonser och prenumerationer

Annonser

Marita Jurvelin, marknadsföringsassistent
040 516 4401
marita.jurvelin(at)reumaliitto.fi

Prenumerationer

Leena Loponen, kurssekreterare
040 504 4536
leena.loponen(at)reumaliitto.fi

Upplaga

Genomsnittlig upplaga 39 000 st.