Nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om aktuella frågor. Det finns ett separat nyhetsbrev för familjer med reumabarn. Föreningsbrevet främjar föreningarnas verksamhet.

Reumaförbundets nyhetsbrev 

Vårt nyhetsbrev utkommer fyra gånger om året. Vi ger aktuell information om Reumaförbundets verksamhet och påverkansarbete till våra intressenter och andra intresserade.

Nyhetsbrev till barnfamiljer

Vi informerar om tjänster och evenemang riktade till barn och familjer till barn med reumatiska sjukdomar i ett separat nyhetsbrev. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Sändlista för sällsynta sjukdomar

Reumaförbundet upprätthåller en sändlista för personer som insjuknat i sällsynta sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Anmäl dig till sändlistan.

Föreningsbrev

Föreningsbrevet innehåller aktuell information till Reumaförbundets medlemsföreningar med syfte att stödja deras verksamhet. Föreningsbreven hittas i Föreningsnätet / Aktiva föreningar (i slutet av sidan).