Reuma-abc

Den viktigaste informationen om reumasjukdomar är sammanfattad i Reuma-abc:n. Texterna är till största delen skrivna som anvisningar för personer insjuknade i inflammatorisk reuma.

I den del som behandlar Reumasjukdomar har man förutom vanliga sjukdomar dessutom beskrivit vissa s.k. sällsynta sjukdomar (på finska) som drabbar rörelseorganen. Det är ofta svårt att hitta text på svenska eller finska om dessa sjukdomar. Avsnittet Reumasjukdomar är närmast avsedd som förstahandsinformation. I övrigt finns det också råd för personer som redan en längre tid lidit av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Reuma-abc:n är närmast ämnad för reumatiker, men den lämpar sig också som handbok för dem som arbetar med reumapatienter, för studerande inom branschen samt för anhöriga.

Det vore bra för vårdpersonal att göra sig förtrogen med anvisningarna i förväg, så att de senare i sitt arbete kan välja och ge de korrekta svaren och råden. Det är fritt fram att kopiera anvisningarna. Vi uppdaterar anvisningarna vid behov.

Många experter, de främsta inom sitt område, har deltagit i arbetet med att sätta ihop denna bok. Ett stort tack till alla som deltagit i arbetet. Ett speciellt tack vill jag rikta till docent Jukka Martio. Utan hans betydande arbetsinsats skulle Reuma-abc:n inte ha blivit av.