Menu
 

Kilta-utbildning på Teams 2021

De fem olika Teams-utbildningarna pågår i 50 min. Utbildningarna börjar kl. 15.00 de dagar som nämns nedan. I varje session behandlas olika ämnen under ca 30 min och 20 min reserveras för frågor/diskussion. Du kan ansluta dig till samtliga fem sessioner eller bara en enda.

Ingen anmälning till utbildningarna ordnas. Alla föreningars ordförande, medlemsansvariga och sekreterare kommer under utbildningsdagens förmiddag att få ett e-postmeddelande med en Teams-länk som de ska klicka på för att ansluta sig vid den överenskomna tiden.

Datum och tema ser du här

Skolningsmaterialet 2021

-------

Medlemsregisteransvarige kan kontakta förbundets huvudanvändare i frågor angående medlemsärenden och Kilta per epost: kiltarekisteri@reumaliitto.fi

Du når oss även direkt:

 

KILTA-ANVISNINGAR:

Anvisningar för registrerandet som användare samt ibruktagandet av Kilta

Godkänna ny medlem i Kilta

Lägga till manuellt en ny medlem

Uppdatering av information i medlemsregistret

Förändring av medlemmens medlemskap

Uppdatera förtroendeuppgift och roll i föreningen

Kontant betalning av medlemsavgiften

Återaktivera medlemskap

Skriva ut adressetiketter

Verktygen Raporter och Urval

Annullera Reuma-tidningen

Sända textmeddelande i Kilta

Centraliserad fakturering

Uppdatering av sidan Oma.reumaliitto.fi i föreningen