Föreningar

ordf. Jukka Tanhua
puheenjohtaja(at)reumaporvoo.org

Kontakt

ordf. Paula Pöntynen
040 557 48 83
paula.pontynen(at)gmail.com

toimisto(at)espoonreumayhdistys.fi

  • ordf. Nina C Zitting
    041 755 1813
    nina.c.zitting(at)fibromyalgiayhdistys.com
Helsingfors Svenska Reumaförening

ordf. Gunvor Brettschneider
050 5846 005
gunvor.brett(at)gmail.com 

Kontakt

Jakobstadsnejdens Reumaförening - Pietarsaarenseudun Reumayhdistys

ordf. Silla Bjarnadottir
050 432 2898
sigurlaug.bjarnadottir(at)multi.fi 

Kontakt

Kirkkonummen Reuma-Tules

ordf. Aini Ostamo
+ 040 565 4966
aini.ostamo(at)elisanet.fi

Kontakt

ordf. Liisa Eräpalo
040 5899 489
liisa.erapalo(at)gmail.com

Närpes Reumaförening

orf. Christine Skogman
0400 163 558
christine.skogman(at)gmail.com

ordf. Armas Tiittanen
0400 835392
gertrud.tiittanen(a)multi.fi

ordf. Eivor Heikkilä
0443225110
strokantie(at)live.se

ordf. Johanna Liukko
044 539 5354
yhteys(at)sle-yhdistys.fi

(kontaknummret svarar på vissa tider, mer information på föreninges netsida)

Kontaktuppgifter

Vice ordförande Aino-Maria Ervelä
ainomaria.ervela(at)suomenreumanuoret.fi

info(at)suomenreumanuoret.fi

Kontaktuppgifter

Suomen Sklerodermayhdistys

ordf. Marjo Mäkelä
040 738 3563
marjo70.makela(at)gmail.com

Kontaktuppgifter

Suomen Vaskuliittiyhdistys

ordf. Daniel Segerlöv
044 558 7838
daniel.segerlov(at)vaskuliittiyhdistys.fi

ordf. Saara Loiske
puheenjohtaja(at)turunreumayhdistys.fi

Kontaktuppgifter till kontoret

Skärgårdssektionen 

ordf. Britt-Marie Malmlund
040 540 97 68
britten.malmlund(at)hotmail.com 

Kontakt