Donationer

lahjoitukset

Du kan stödja Reumaförbundets verksamhet med en donation. Medlen används för att finansiera verksamhet för vuxna, ungdomar och barn med en reumatisk sjukdom eller en annan sjukdom i stöd- eller rörelseorganen. Du kan stödja förbundets verksamhet eller bestämma att din donation ska användas till exempelvis följande verksamhetsformer. Var vänlig och använd referensnumren nedan.

Reumaförbundet i Finland rf:s samlingskonto:

FI51 1257 3000 5350 15, BIC NDEAFIHH

Referensnummer för donationer:

REFERENS 10090, Verksamhet för barn, ungdomar och familjer

REFERENS 1012, Rådgivning och handledning

REFERENS 3007, Utbildning i kamratstödsverksamhet

REFERENS 8003, Arrangering av kurser, läger, motionsevenemang och stimulerande verksamhet för insjuknade

REFERENS 8004, Om du vill ge ditt stöd till Reumaförbundets arbete för personer med en sjukdom i ett stöd- eller rörelseorgan

Donationstelefon

Genom att ringa till vår donationstelefon kan du enkelt donera medel till Reumaförbundets verksamhet. Du behöver inte säga något i donationstelefonen utan du kan bara höra på vårt TACK-meddelande och därefter lägga på. Det donerade beloppet debiteras i samband med din telefonräkning.

Våra donationsnummer och samtalens priser

TEL.NUMMER DONERAT BELOPP  

0600 123 52  5,09 € / samtal + lokalnätsavgift

0600 167 67 10,26  € / samtal + lokalnätsavgift

0600 180 2820,28 € / samtal + lokalnätsavgift

Donera via sms

Skicka sms TUKI5 till 16155. Priset på meddelandet är 5 euro.

Skicka sms TUKI10 till 16155. Priset på meddelandet är 10 euro.

 

 

 

Tillståndet för penninginsamling: RA/2021/340 

Muutospäätös