Reumasairaus ja väsymys - monen tekijän summa

Reuma-lehti 4/17 
Teksti: Henna Laitio

Reumasairauksiin liittyvän väsymyksen taustalla vaikuttaa monen tekijän vyyhti. 

Väsymys mainitaan monen reumasairauden kohdalla yleisoireiden joukossa. Väsymyksen ja uupumuksen kokemukset ovat sairastavilla yleisiä, ja ne vaikuttavat ihmisten arkeen ja elämänlaatuun monin eri tavoin.

Tutkimuksissa arviot väsymyksen esiintymisestä reumasairauksissa vaihtelevat. Kaksi vuotta sitten julkaistun, verkkokyselynä tehdyn tutkimuksen mukaan joka toinen reumasairauksia sairastavista kokee voimakasta väsymystä. Kyselyssä oli edustettuna eri maista 30 eri diagnoosia. Vähiten voimakasta väsymystä esiintyi nivelrikkoa ja eniten fibromyalgiaa tai useampaa eri reumasairautta sairastavilla.  

Reumasairauksiin liittyvästä väsymyksestä puhumista vaikeuttaa tarkan määritelmän ja kriteereiden puute. Lisäksi suomen kieli ei kykene kovin täsmällisesti kuvaamaan niitä vivahteita, joita ihmiset tarkoittavat puhuessaan väsymyksestä tai uupumuksesta. Englanniksi käytetään usein sanaa fatigue eli fatiikki. Neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Risto Vataja sanoo, että kokemukset voi jaotella kahteen eri tyyppiin.

”Ensinnäkin on unen puute ja virkistämätön uni, jolloin ihminen herää aamulla väsyneenä. Sitten on toisenlaista uupumusta, jolloin pienikin henkinen tai fyysinen rasitus vie voimat pitkäksi aikaa ja suorastaan lamaannuttaa. Luonteeltaan nämä ovat erilaisia, vaikka kulkevatkin aivoissa käsi kädessä”, Vataja sanoo. Hän työskentelee psykogeriatrian ylilääkärinä HUSin Kellokosken sairaalassa.  

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

uupumus
Kuvitus: Esa-Pekka Niemi

Kipu, tulehdus ja väsymys

Väsymys- ja uupumusoireiden taustalla on todennäköisimmin monimutkainen vyyhti fyysisiä ja henkisiä tekijöitä. Kokonaisuudesta ei kuitenkaan ole päästy yksimielisyyteen. Syiksi reumasairauksissa on esitetty niin taudin aktiivisuutta, tulehdusta, kipua kuin mielialaakin. Unettomuuskin voi johtua reumasairaudesta, joskus myös lääkkeet voivat vaikuttaa.

Tulehdukselliset piirteet esimerkiksi nivelreumassa kietoutuvat väsymykseen monella tavalla. ”Tulehdusvälittäjäaineet vaikuttavat suoraan vireystilan ja unen säätelyn mekanismeihin”, Risto Vataja sanoo.  

Tulehdusvälittäjäaineet vaikuttavat suoraan vireystilan ja unen säätelyn mekanismeihin

Reumasairauden hoidossa pyritään aina sammuttamaan tulehdus mahdollisimman nopeasti. Todennäköisesti se on hyvä myös väsymyksen kannalta. Reumasairauksissa kipuoireet ovat tavallinen ongelma. Ne voivat johtua tulehduksen lisäksi myös muista syistä. Kivun tai uupumuksen keskellä saattaa helposti käydä niin, että alkaa vältellä tavallisesti arkeen kuuluvia asioita, kuten liikkumista.

”Moni saattaa alkaa välttää paikkoja tai tilanteita, joissa oireet voisivat aktivoitua. Välttäminen kuitenkin rajoittaa omaa aktiivisuutta ja toimintakykyä”, Vataja muistuttaa. Kipu voi häiritä myös unta. Huonosti nukuttu yö lisää kipuherkkyyttä seuraavana päivänä. Näin käy joskus perusterveelläkin. 

Aivosumua

Järvenpääläisen Mikko Andelinin, 41, väsymysoireet alkoivat voimakkaina viisi vuotta sitten. Unettomuudesta jo pidempään kärsineenä hän alkoi väsyä fyysisesti aiempaa nopeammin, olo oli jatkuvasti flunssainen ja raskaasta liikunnasta toipuminen kesti poikkeuksellisen pitkään. Nivelkivut vähensivät liikuntahaluja entisestään.

Fibromyalgia-diagnoosiin päädyttiin hitaasti ja se varmistui reilu vuosi sitten. Fibromyalgiassa erilaiset kivunsäätelymekanismit ja muut kehon säätelymekanismit herkistyvät, vaikka sairauden syntyä ei tarkkaan vielä tunnetakaan. Monet sairastavat kuvaavat uupumuksen tunnetta aivosumuksi. Se voi tarkoittaa esimerkiksi muistin ja keskittymisen häiriöitä.

”Aivosumu on hyvä sana, vaikka vältänkin lukemasta liikaa muiden oirekuvailuja. Väsyneenä saatan esimerkiksi unohtaa, mitä olin juuri tekemässä”, Andelin kuvaa.

Fibromyalgiassa ihmisen unen rakenne on poikkeava. Syvän unen määrä ei riitä siihen, että uni virkistäisi. Moni myös heräilee yön aikana.

”Kun unen arkkitehtuuri on normaali, ihminen kokee aamulla nukkuneensa hyvin. Jos unen arkkitehtuuri kärsii, aamulla voi väsyttää, vaikka nukuttuja tunteja kertyisikin tarpeeksi”, neuropsykiatri Risto Vataja sanoo.

Tieteellisessä tutkimuksessa on näyttöä siitä, että fibromyalgiassa tai vakavassa masennuksessa on mukana tulehduksellinen elementti. Tulehduksellisiin sairauksiin yhdistetyt välittäjäaineet ovat enemmän koholla kuin terveillä henkilöillä, mutta paljon vähemmän kuin tulehduksellisissa sairauksissa.

”Näistä aivoissa aktiivisina olevista tulehdusmekanismeista ei tiedetä vielä paljoa, mutta ne voivat selittää jotakin ihmisten kokemista oireista”, Vataja toteaa. 

Mieli vaikuttaa kehoon –  ja päinvastoin

Pitkäaikainen tulehdus vaikuttaa ihmisen immunologiaan, joka voi olla yksi tekijä masennuksen taustalla. Toisin sanoen tulehdus altistaa masennukselle. Lisäksi pitkäaikainen kipu linkittyy masennukseen.

”Yli puolet ihmisistä, joilla on pitkäaikaista kipua, kärsii myös masennuksesta. Oireet eivät välttämättä kuitenkaan ole koko ajan läsnä”, Vataja sanoo.

Masennukseen liittyy sekä unen puutetta että uupumusta.

”Tyypillinen masentuneen ihmisen uni on sellaista, että ihminen menee hyvin väsyneenä nukkumaan ja itse nukahtamiskokemus on mukava ja sitä odotetaan. Aamuyöllä sitten herätään tuskaisena tai ahdistuneena ja valvotaan”, hän kuvaa.

Vataja huomauttaa myös, että yksi tulehdusmekanismeja aktivoivat tekijä on stressi. ”Tämä ei tarkoita lyhytkestoista, esimerkiksi tenttipaineista johtuvaa stressiä, vaan pitkäkestoista. Se voi liittyä aiempaan elämänhistoriaan, persoonallisuuteen tai traumoihin”, hän listaa. 

Stressikin aktivoi tulehdusmekanismeja.

Miten eteenpäin?

Olivat syyt väsymyksen ja uupumuksen taustalla mitkä hyvänsä, olennaista on se, miten oireiden kanssa oppii pärjäämään. Esimerkiksi unettomuutta on kuitenkin usein vaikeaa hoitaa. Nopeita vippaskonsteja on harvoin tarjolla, ja hoito vaatii panostusta.

”Jos menee puhumaan yleislääkärille uupumuksesta, asia vaatii usein selvittelyjä eikä asia selviä ensimmäisellä kerralla. Aiemmin käytettiin usein unilääkkeitä, mutta suhtautuminen lääkehoitoihin on vähitellen muuttunut”, Vataja toteaa.

Mikko Andelin sanoo, että yli kymmenen vuotta jatkunut unettomuus on vaikuttanut hänen elämässään kaikkeen tautien vastustuskyvystä lähtien. Fibromyalgian myötä siedettävän raja ylittyi. Viime keväänä hän kävi läpi pahenneen unettomuuden vaiheen, jonka aikana hänelle kokeiltiin kolmen kuukauden jaksolla tuloksetta useampaa eri mielialalääkettä.

Nyt hän on ollut heinäkuusta lähtien mukana HUSin Unettomuuden hoitopolku -hankkeen testiryhmässä, jossa kokeillaan unettomuuden lääkkeetöntä hoitomallia. Sitä kautta on löytynyt eväitä parempaan uneen.

”Ensimmäisellä kerralla käytiin tunnin keskustelu, jossa kartoitettiin, mitä unettomuuden taustalla minun tapauksessani on. Ohjattu keskustelu auttoi, minua kuunneltiin ja sain neuvoja”, Andelin kertoo.  

Hän alkoi pitää unipäiväkirjaa, johon merkitsi nukkumaanmeno- ja heräämisajat, arvion heräilyistä ja niiden kestosta yön aikana, unen laadun ja vireystilan seuraavana päivänä. Se auttoi hahmottamaan omia tapoja ja tekemään nukkumiselle lukujärjestystä. Lisäksi iltaohjelmaan tulivat erilaiset rentoutumisharjoitukset, joissa hän keskittyy hengittämiseen ja rauhoittumiseen.

”Nyt nukun paremmin, eikä yksittäinen huonosti nukuttu yö ole enää katastrofi. Itseluottamukseni nukkumiseen kasvoi, enkä stressaa nukahtamista kuten ennen”, hän kertoo.

Kun omista väsymys- ja uupumusoireista kertoo terveydenhuollon ammattilaiselle, hoidon kannalta ei ole yhdentekevää, millaisen vastaanoton saa.

”Hoidossa ensimmäinen kontakti on todella tärkeä. Se, että uskotaan ja kuunnellaan. Ensikontakti terveydenhuoltojärjestelmässä vaikuttaa siihen, kuinka hoitoon sitoudutaan”, Risto Vataja sanoo. 

Sivun alkuun
Lue Reuma-lehteä