Yli kolmannes reumapotilaista kokee hoitoon pääsynsä heikentyneen

8.9.2011

Sairauden pahetessa reumatologin vastaanotolle pääsy kestää alueesta riippuen runsaasta viikosta neljään viikkoon. Tämä käy ilmi Success Clinicin suomalaisille reumapotilaille tekemästä kyselystä. 40 prosenttia kyselyyn vastaajista ei myöskään pääse tai ei tiedä mahdollisuuttaan päästä reumahoitajan vastaanotolle.

- Hoitojärjestelmä jättää potilaat valitettavan usein yksin sairautensa kanssa. Jos potilaat eivät saa tarpeeksi tietoa sairautensa hoitoon liittyen, he eivät tiedä kenen puoleen kääntyä, eivätkä tiedä, täytyykö potilaan itsensä olla aktiivinen vai odottaa kutsua vastaanotolle. Kirjalliset hoito- ja kuntoutussuunnitelmat tukevat informaation selkeyttä, hoidon suunnitelmallisuutta sekä potilaan aktiivista osallistumista omaan hoitoonsa, Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja Mervi Ahlroth sanoo.

Riittämättömistä voimavaroista kertovat myös kokemukset julkisesta reumahoidosta. Vain alle puolet kyselyyn vastanneista reumatauteja sairastavista koki julkisen hoidon kohdallaan riittäväksi.

 - Reumasairaat ovat Suomessa eriarvoisessa asemassa, jos julkinen sektori ei pysty kattamaan hoidon tarvetta. Reumatologien ja reumahoitajien virkoja tulisi saada nopeasti lisää. Ja vähintäänkin nykyiset virat tulisi saada täytetyiksi. Reumatautien hoidon ammattilaisia koulutetaan Suomessa liian vähän, ja heille on julkisessa terveydenhuollossa tarjolla aivan liian vähän virkoja, Mervi Ahlroth jatkaa.

Kansainvälisten tutkimuksien perusteella reuman hoito on Suomessa hyvätasoista. Resurssipula kuitenkin vaikuttaa merkittävästi päivittäiseen potilastyöhön monin paikoin.

- Luonnollisesti ennen kaikkea on kyse potilaan hyvinvoinnista. Sairaana ja toimintakyvyttömänä reumapotilas saattaa joutua olemaan poissa työelämästä pitkiäkin aikoja ja pahimmillaan jopa syrjäytyä. Se ei ole yhteiskuntamme kannalta järkevää. Lisäämällä resursseja sekä jakamalla niitä paremmin, reuman hoito on fiksumpaa sekä kansantalouden että yksilön työ- ja toimintakyvyn näkökulmasta, dosentti, osastonylilääkäri Tuulikki Sokka-Isler Keski-Suomen keskussairaalasta sanoo.

Kelan tilastojen mukaan erityiskorvattavia reumalääkkeitä käyttää Suomessa lähes 100 000 henkilöä. Reumatologeja on Suomessa noin 100. Reumataudeista yleisin on nivelreuma, jota sairastaa noin 35 000 suomalaista. Vuosittain nivelreumaan  sairastuu noin 1 700 henkilöä.

Reumapotilaiden hoitoon keskittyvä tutkimus toteutettiin kevään ja kesän 2011 aikana  Suomen Reumaliiton toimeksiannosta Abbott Oy:n tuella. Kyselyyn vastasi yhteensä 733 reumatauteja sairastavaa henkilöä.

Lisätietoja:

Mervi Ahlroth

FT, toimitusjohtaja, Suomen Reumaliitto, p. 050 374 2663

Tuulikki Sokka-Isler

Dosentti, osastonylilääkäri, Keski-Suomen keskussairaala, p. 040 735 2087

 Tapio Rantapirkola

Tutkimuspäällikkö, Success Clinic, p. 0400 610 903

 www.reumaliitto.fi