Värdefullt kamratstöd-videon med svensk textning - Vertaistoiminta-video tekstitetty ruotsiksi

20.11.2013

Den finskspråkiga videon med svensk textning (13:40 min.) om kamratstöd har publicerats på Reumaförbundets egen YouTube-sida

Svensk textning på videofilmen kommer att betjäna hela den svenskspråkiga befolkningen. Filmen kan också visas på läroinrättningar inom social- och hälsovård och på hälso- och sjukvårdsenheter, eftersom den på ett mycket beskrivande sätt visar vikten av kamratstödsverksamhet i vårdkedjan för reumatiker.

Vertaistoiminta kannattaa -video tuotettiin kesäkuussa 2013 Jyväskylässä pidetyssä vertaistoiminnan koulutustilaisuudessa. Reumaliiton YouTube -sivulla on kolme versiota (13:38 min. ja 18:47 min., ja ruotsinkielisin tekstein varustettu 13:40 min. versio).

Video on tarkoitettu Suomen Reumaliiton vertaistoiminnan esittelyyn ja rohkaisemaan sairastuneita hakemaan vertaistukea.