Valpautta: Kaduilla tapahtuva rahankeruu ei ole Kuurojen Liiton toimintaa

19.9.2013
Vaasan Kuurojen yhdistys tiedottaa:

Kuurojen Liittoon on viime viikkoina tullut runsaasti yhteydenottoja kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla tapahtuvasta rahankeräyksestä. Kerääjät ovat lapuilla esitelleet itsensä kuuroksi ja kertoneet nimilistojen kera keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi.
Kuurojen Liitto korostaa, että tämä nyt eri puolella Suomea tapahtunut rahankeruu ei ole Kuurojen Liiton toimintaa.
Kuurouteen vetoava kaupustelu ja kerjääminen on ilmiönä valitettavan tuttu jo useamman vuoden takaa. Aiempien tapausten yhteydessä on havaittu viitteitä ulkomailta organisoidusta toiminnasta; usein asianomaiset eivät edes olleet kuuroja. Kuurojen Liitto näkee vaarana, että tämänkaltainen rahankeräys sekoitetaan liiton varainhankintaan.
Suomessa järjestöjen varainhankinta on luvanvaraista ja tarkasti säädeltyä toimintaa. Liiton varainhankinta on kuluvana vuonna harjoittanut varainhankintaa suorakampanjakirjein ja verkkokeräyksillä; liiton toimintaan ei kuulu esimerkiksi ovella kaupustelu. Varainhankinnan tulot käytetään aina kunkin kampanjan mukaisesti tarkkaan kohdennettuna viittomakielisten kuurojen elämänlaadun parantamiseen ja palvelutoimintaan.
Kuurojen Liitto on 42 jäsenyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto, jonka tehtävä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen on haasteellista, pitkäjänteistä työtä, joka vaatii riittäviä resursseja - sekä tekijöitä että varoja.