Valinnanvapaus Ruotsin malliin

15.12.2017

Ruotsissa soten valinnavapaudesta on kymmenen vuoden kokemus. Ruotsin Reumaliitto ja reumatologit vastustavat reumahoidon siirtämistä vapauden piiriin. 

Ruotsissa sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus alkoi lisääntyä kymmenen vuotta sitten. Ruotsin kokemuksiin kannattaa perehtyä myös Suomessa, sillä maiden tilanteessa on paljon samaa.

Suomen sote-uudistuksessa terveydenhuollon kaavaillaan siirtyvän maakuntien vastuulle. Ruotsissa terveydenhuollosta vastaavat maakuntia muistuttavat maakäräjät. Niillä on varsin suuri vapaus itse päättää, miten alueen terveydenhuolto järjestetään. Maakäräjät voivat päättää siirtää myös erikoissairaanhoidon eri osa-alueita valinnanvapauden piiriin. Pisimmälle on edennyt Tukholman alue.

Alkuvuodesta Tukholman maakäräjät suunnitteli valinnanvapausjärjestelmää myös reumahoitoon. Aloitetta vastustivat voimakkaasti niin Ruotsin Reumaliitto kuin reumatologien yhdistyskin. Näkemys pohjautui muun muassa muiden erikoissairaanhoidon alojen kokemuksiin. Pelättiin, että muutos vaarantaa reumahoidon koko maassa. Lopulta Tukholman maakäräjät hylkäsi aloitteen kesällä.

Samankaltaisia huolia ovat esittäneet terveydenhuollon ammattilaiset myös Suomessa. Etenkin reumatologien koulutuksen ja hoitoketjujen arvioidaan kärsivän valinnanvapaudesta. 

Vapaus hyödyttänyt terveimpiä

Hankenin marraskuun lopulla ilmestynyt raportti Valinnanvapaus asukkaan ehdoilla käy kattavasti läpi Ruotsin kokemuksia valinnanvapaudesta. Nopeampi hoitoon pääsy on toteutunut tiheään asutuilla alueilla, joilla asuu verrattain hyvinvoivaa väkeä. Paljon hoitoa tarvitsevien asema taas näyttää hieman heikentyneen. 

Ruotsin kokemusten mukaan hoitoa eniten tarvitsevat kroonisesti sairaat potilaat arvostavat valinnanvapautta vähiten. Heille tärkeämpää on hoidon laatu ja jatkuvuus. Heidän hoitoketjunsa jatkuvuus on kärsinyt uudistuksissa.

Merkittävä ero Suomeen kaavaillussa mallissa on se, että Suomessa erikoissairaanhoitoon pääsystä päätettäneen jatkossakin sotekeskuksessa eli perusterveydenhuollossa. Arkikielellä tämä tarkoittaa siis, että jatkossakin reumatologille pääsyyn tarvitaan lähete.

Ruotsin tilannetta peranneet tutkijat ovat todenneet, että kymmenen vuoden aikana kertyneen tiedon pohjalta ei vielä voida edes sanoa, onko valinnanvapaudesta ollut terveydenhuollolle enemmän haittaa vai hyötyä. 

Tieto ei paina

Ruotsissa on tutkittu myös sitä, millä perusteilla ihmiset valitsevat terveyspalvelunsa. Suurin osa kertoo valinnan perustuvan joko tutulta palveluntarjoajalta saatuun tietoon tai ystävien ja tuttavien vinkkeihin. Netistä löytyviä sähköisiä lähteitä käytti yhden tutkimuksen mukaan vain kuusi prosenttia vastaajista. Vain aniharva siis pohjaa päätöksensä tutkittuun tietoon hoitopaikan tai hoidon laadusta.

Juttu on julkaistu alunperin Reuma-lehdessä 4/2017. 

Lue myös

Reumaliitto lausui valinnanvapaudesta

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)