Vaikuta virkakieleen

16.8.2013
Kyselyn järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virkakieliryhmä, jonka tehtävänä on laatia toimintaohjelma lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi.

Selkeä, ymmärrettävä ja asiallinen kielenkäyttö helpottaa viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutusta, ja sitä vaatii viranomaisilta myös hallintolaki.

Vielä ehdit vaikuttaa! Esimerkkejä ja ehdotuksia voi lähettää virkakieliryhmälle elokuun loppuun saakka.

Parannusehdotusten ja hyvien esimerkkien keruulomake on Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla.