Uusi opas ja tarkistuslista sosiaaliturvasta: Neuvonnan puutteet syynä palvelujen ja tukien alikäyttöön

7.2.2011

Asiantuntijat 12 järjestöstä ovat yhdessä koonneet ja päivittäneet - jo kolmantena peräkkäisenä vuonna - hajallaan olleen tiedon sosiaaliturvasta verkkojulkaisuksi Järjestöjen sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 2011, joka julkaistaan nyt Reumaliiton nettisivuilla www.reumaliitto.fi > Tietoa sosiaaliturvasta. Oppaan käytön helpottamiseksi opastoimikunta avaa sille myös oman kotisivun www.sosiaaliturvaopas.fi

Pitkäaikaissairaiden sosiaaliturvaoppaan sisältö on kattava:

  1. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan asema sekä muutoksenhakukeinot 
  2. liikkuminen
  3. asuminen ja itsenäinen suoriutuminen
  4. lapset ja lapsiperheet
  5. toimeentulo
  6. sairaanhoidon maksut ja korvaukset
  7. kuntoutus 
  8. apuvälineet
  9. verotus
  10. ulkomaille
  11. työ
  12. opiskelu

Opas on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen antamaa neuvontaa ja ohjausta varten, mutta siitä hyötyvät myös kaikki omaa sosiaaliturvaansa pohtivat. Opas soveltuu hakuteokseksi alan opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle. 

Suomen Reumaliitto julkaisee tänään nettisivuillaan www.reumaliitto.fi helppokäyttöisen Sosiaaliturvan tarkistuslistan täysin uudeksi työvälineeksi neuvontatyöhön, asiakkaan palvelujen ja tukien kartoittamiseksi oikeasta paikasta. Liitto toivoo palvelutarvekartoitusten johtavan asiakaslähtöisten palvelusuunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen sekä puuttuvien tukien hakemiseen ja saamiseen.

Suomen Reumaliitto toimii aktiivisesti Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Finissa. Reumaliiton jäsenet kokevat, että puute asiakaslähtöisestä, kokonaisvaltaisesta neuvonnasta johtaa liian usein tukien ja palvelujen alikäyttöön. Tästä on myös tutkimusnäyttöä. Reumaliitto tarjoaa matalan kynnyksen vertaistukea ja asiantuntijaneuvontaa sosiaaliturvaverkkojen ulkopuolelle jätetyille ahdingossa eläville tuki- ja liikuntaelinsairaille.

Lisätietoja:
edunvalvonta-asiamies Marja Eronen, Suomen Reumaliitto ry
puh. 040 825 5694, marja.eronen(at)reumaliitto.fi