Uusi Kelan selvitys: Vaikeavammaiset eivät saa kuntoutusta yhdenvertaisesti

5.1.2012
Kuntoutuksen järjestämisen yleinen vastuu on säädetty julkiselle terveydenhuollolle, siltä osin kuin kuntoutus ei kuulu muiden tahojen järjestettäväksi. Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen tuli Kelan lakisääteiseksi toiminnaksi vuonna 1991. Saadakseen Kelan järjestämää kuntoutusta vaikeavammaisen henkilön tulee
olla alle 65-vuotias ja hänen tulee saada vähintään korotettua alle 16-vuotiaan vammaistukea, korotettua 16 vuotta täyttäneen vammaistukea tai eläkettä saavan korotettua hoitotukea.

Selvitys kuvaa erityistilanteita, jotka ovat syntyneet Kelalle kuuluvan vaikeavammaisen
kuntoutuksen ja vammais- ja hoitotukikytkennän seurauksena. Tämä on johtanut toimintamalliin, jossa ikä ja työkyky ratkaisevat vaikeavammaisen kuntoutukseen oikeutetun kohderyhmän määrittymistä vastoin lain alkuperäistä tavoitetta.

Vain noin 10 prosenttia Kelan vaikeavammaisten kuntoutusta saaneista kuuluvat
aktiiviseen työvoimaan. Merkittävä osa lapsena vaikeavammaisten kuntoutusta saaneista menettää oikeuden viimeistään täytettyään 16 vuotta. Kytkentä ei takaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen kuntoutuksen toteutumista, minkä vuoksi Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat henkilöt tulisi määrittää uudelleen, todetaan Kelan tiedotteessa.

Koko tiedote: Kela tiedottaa 3.1.2012
Vaikeavammaiset eivät saa kuntoutusta yhdenvertaisesti