Turun AMK: Reumahoitotyön koulutus 15 op, hakuaikaa jatkettu 31.8. asti

1.6.2016

Turun AMK:ssa on ollut haussa Reumahoitotyön koulutus. Hakuaikaa on jatkettu 31.8. asti.

Turun AMK tarvitsisi vielä muutamia hakijoita lisää, jotta koulutus voidaan käynnistää lokakuussa. Koulutusta on toivottu työelämän suunnalta. 

Lisätietoa koulutuksen www-sivuilla.

Lisäksi koulutuksesta on juttu LinkedIn:ssä