Tarja Filatov Reumaviikon avajaisissa Iisalmessa: ”Terveyserojen kaventaminen tärkeä tasa-arvotavoite”

9.10.2016

Suomen Reumaliiton valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov muistutti tänään Reumaviikon avajaisissa Iisalmessa, että sote-uudistuksessa tulisi pystyä välttämään ihmisten eriarvoistuminen sekä terveydenhuollon lisäleikkaukset. Järjestyksessään 65. valtakunnallista Reumaviikkoa vietetään 9.-16.10.2016.

Reumaviikon avajaisissa puhunut Suomen Reumaliiton valtuuston puheenjohtaja kansanedustaja Tarja Filatov sanoi näkevänsä sosiaalisen eriytymisen suomalaisen yhteiskunnan suurimpana haasteena.

”Nyt käsillä oleva sote-uudistus kerää palvelut maakuntien vastuulle.  Tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Hyviä tavoitteita kaikki. Terveyserojen kaventaminen on tärkeä tasa-arvotavoite. Mahdollisuuksien tasa-arvo ei tarkoita sitä, että kaikille tarjotaan samaa. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset saavat tukea tarpeidensa mukaan.”

Filatov nosti esille huolen niin kutsutun pakkoyhtiöittämisen vaikutuksista sote-uudistuksessa. 

”Hallituksen malliin liittyy ajatus siitä, että maakunnat toimivat tilaajaorganisaatioina ja kaikki palvelun tuottajat ovat yhtiöitä. Yhtiöiden tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Sotessa on paljon palveluita, joilla ei ole aitoja markkinoita. Kalliit ja harvinaiset hoidot eivät kiinnosta yksityisiä toimijoita. Ne tulevat markkinoille, joissa voi tehdä voittoa. Voiton tavoittelu ei sinänsä ole pahasta, mutta onko oikein tehdä voittoa toisen sairaudella ja verovaroin rahoitetuilla palveluilla”, hän kysyi.

Filatovin mukaan oleellista on turvata jatkossa se, että ihmisillä on varaa hoivaan ja lääkkeisiin. Erityisen tärkeää hänen mielestään on pitää huolta siitä, että valinnanvapauden tuoma kustannusten kasvu ei johda lisäleikkauksiin terveydenhuollossa.

”Hallituksen säästöt ovat koskettaneet kipeästi pienituloisia, sairaita perheitä. Terveydenhoitomaksujen korotukset, lääkekustannusten säästöt, asumisen ja liikkumisen kustannusnousut, indeksileikkaukset ja monet muut pienet säästöt kasautuvat. Sote-uudistus valuu hukkaan, jos ihmiset eriarvoistuvat, eikä heillä ole varaa käyttää palveluita.”

Yhtenä mahdollisena riskinä hän näki myös sen, että yhtiöittäminen vie kolmannen sektorin tuoman lisäarvon hyvinvointipalveluille.

”Vapaaehtoistoimintaa ei voi tilata tai kilpailuttaa. Kansalaisjärjestöt edistävät hyvinvointia ja tuottavat yhteiskunnallista hyötyä. Reumaliiton toiminta on tärkeää vertaistukea ja ihmiset liitossa tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki tarjoavat mahdollisuuden auttaa ja tulla autetuksi. Osallistuminen lisää sekä vapaaehtoisten itsensä, että vapaaehtoistoiminnan kohteena olevien hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllisyyden kokemusta. On tärkeää, että yhteiskunta aktiivisesti edistää vapaaehtoistoiminnalle suotuisien toimintaympäristöjen rakentumista”, Filatov muistutti juhlapuheessaan. 
 

Reumaliiton toiminnan sydän ovat sen 157 jäsenyhdistystä

Suomen Reumaliiton puheenjohtaja Satu Gustafsson kiitti omassa avajaispuheessaan liiton jäsenyhdistysten tuhansia itse sairastavia sekä vertais- ja vapaaehtoistoimijoita arvokkaasta työstä pitkäaikaissairaiden auttajina ja tukijoina.

Hän nosti puheessaan esille myös lapset ja nuoret, joiden asioita Reumaviikolla nostetaan esille muistuttamalla, että reumasairauksiin voi sairastua missä iässä tahansa. Varhaisen diagnoosin, kehittyneiden lääke- ja muiden hoitojen sekä kuntoutuksen ansiosta lastenreuman ennuste on parantunut ja taudin aiheuttamat liikunta- ja toimintarajoitteet ovat merkittävästi vähentyneet.

”On hyvä muistaa, että lastenreuma on sairaus, joka ei aina näy päällepäin, mutta tuntuu ja tuo rajoituksia elämään. Yksi tärkeä osa lastenreuman hoitoa on monipuolinen kuntoutus. Kuntoutuksessa on kyse paitsi lapsen, niin koko perheen laaja-alaisesta tuesta ja sopeutumisesta uuteen elämäntilanteeseen. Onnistunut kuntoutus vaikuttaa lapsen ja perheen elämään ja hyvinvointiin merkittävästi. Sote-uudistuksessa on ensiarvoisen tärkeää huomioida myös lasten ja perheiden kuntoutus ja tiedostaa sen arvo ja mahdollisuudet. Meidän tulee muistaa myös lasta ja perhettä tukevan vertaistuen merkitys. Se omalta osaltaan vahvistaa ja tukee lapsen kasvua ja tulevaisuutta.”

Reumaviikon avajaisissa Iisalmessa 9.10. vietettiin samalla Iisalmen Reumayhdistyksen 65-vuotisjuhlaa. Lokakuinen Reumaviikko on Reumaliiton oma perinne, jolloin 1947 perustettu liitto ja sen aluetoimikunnat ja yhdistykset järjestävät ympäri maata runsaasti alueellisia ja paikallisia tapahtumia. Yhdistykset kutsuvat mukaan myös uusia vapaaehtoistoimijoita. Keskiviikkona 12.10.2016 vietetään Maailman Reumapäivää, joka kannustaa reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaita hyvään ja terveelliseen elämään.

www.reumaliitto.fi
www.facebook.com/suomenreumaliitto
https://twitter.com/Reumaliitto