Suomen Reumaliitto välittää tiedon Reumasäätiön sairaalassa hoidetuille: Reumasäätiön konkurssipesä hoitaa toistaiseksi potilaskertomusarkistoa

13.8.2010

Arkistonhoitaja Riitta Huusko Reumasäätiön konkurssipesästä kertoo, että potilaskertomuksia lähetetään edelleen päivittäin terveydenhuollon yksiköihin ja suoraan potilaille itselleen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet kopioiden lähettämisen tärkeysjärjestyksestä. Ensisijaisina kopioiden saajina ovat jatkohoidosta vastuussa olevat terveydenhuollon yksiköt. Riitta Huusko kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa keväällä arkistosta lähetettiin kahden viimeisimmän Reumasairaalassa käynnin aineistot jatkohoitopaikkoihin. Nyt on meneillään jatkohoitopaikkojen pyytämien varhaisemmista käynneistä muodostuneiden potilasaineistojen lähettäminen.

Riitta Huusko haluaa välittää kopioita odottaville potilaille viestin, että lähettämistä hoidetaan niin nopeasti kuin mahdollista. Konkurssipesällä on kuitenkin ollut mahdollisuus hoitaa potilasasiakirjojen lähettämistä vain yhden henkilön voimin. Kaikkia potilaiden omia pyyntöjä ei siksi vielä ole ehditty toteuttaa.

Reumasäätiön sairaalan potilaskertomusarkisto ja tietopalvelu siirtyivät 31.3.2010 konkurssipesän hoidettavaksi. Se noudattaan niiden hoidossa samoja periaatteita, joita Reumasäätiön sairaalakin.

Potilaskertomukset siirtyvät konkurssipesältä uudelle rekisterinpitäjälle, mutta vielä ole olemassa päätöstä mikä taho se on. Asian eteneminen on selvitysvaiheessaan. Suomen Reumaliiton kotisivuilla internetissä sekä Reuma-lehdessä tiedotetaan välittömästi, kun potilasarkiston lopullinen sijainti selviää.

Ohjeet potilaille potilaskertomusten ja röntgenkuvien pyytämiseen Reumasäätiön konkurssipesältä:

Reumasairaalan potilas voi pyytää kopioita häntä koskevista asiakirjoista.

Röntgenkuvia lainataan sovitulle lääkärikäynnille terveydenhuollon yksikköön tai yksityiselle vastaanotolle.

Potilaskertomuksia ja röntgenkuvia koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti lomakkeella, jonka saa pyytäen kertomusarkistosta. (Lomake on tarkoitettu lähinnä potilaiden pyyntöihin, mutta sitä voivat käyttää myös hoitopaikat.)

Lisätietoja arkiston tietopalvelusta:

Riitta Huusko (nykyisin: Meeri Ukkola)
puhelin 044 749 1849
sähköposti: arkisto(at)reuma.fi

Kertomusarkiston yhteystiedot:
Reumasäätiön konkurssipesä / Arkisto
Pikijärventie 1
18120 Heinola

faksi (03) 849 1516
sähköposti: arkisto(at)reuma.fi

Reumasäätiön sairaalan internetsivut ovat muuten suljetut, mutta sen vanhassa osoitteessa www.reuma.fi ilmoitetaan konkurssipesän yhteystiedot. Riitta Huusko toimi Reumasäätiön sairaalassa asiakashallinnon erikoissuunnittelijana sekä vastuullisena arkistonhoitajana ja tietosuojavastaavana.

Tiedotteen tuotanto:
Ulla Palonen-Tikkanen
tiedotussihteeri 
Suomen Reumaliitto ry.
GSM: 040 748 8275
Sähköposti: ulla.palonen-tikkanen(at)reumaliitto.fi