Suomen Reumaliitto vaatii: Reuma-alan opetus on turvattava

5.10.2012

                                                                                        Julkaistavissa 7.10.2012 klo 13

”Tästä kärsivät potilaat. Heidän hoitoennusteensa ja tulevaisuutensa riippuu siitä, miten he saavat oikea-aikaisesti osaavaa hoitoa uusimman kehittyneen reumatiedon mukaan”, totesi Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja Mervi Ahlroth Oulussa reumaviikon avajaispuheessaan sunnuntaina.

Reumatologipula syvenee 2010-luvulla entisestään erikoislääkäreiden siirtyessä eläkkeelle. Jotta hoidossa saavutettu lupaava kehitys jatkuisi edelleen, tarvitaan alan opetuksen ja tutkimuksen turvaamista. Täytettynä on enää yksi osa-aikainen Turussa lahjoitusvaroin toimiva reumatologian professuuri. Helsingissä Suomen Reumaliiton lahjoitusvaroin alkuun saatetun professuurin jatko on vailla päätöstä professorin jäätyä eläkkeelle. Kuopion yliopiston Jyväskylässä toiminut osa-aikainen professuuri on samoin päättynyt.

Reumaliitto vaatii päättäjiltä toimia, joilla varmistetaan reumatologian professuurit ja lisätään erikoistumispaikkoja ja opettajien määrää. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee kohdentaa tarkoitukseen koulutus-EVO-rahaa.

Tuki-ja liikuntaelinongelmista kärsii noin miljoona aikuista jossain elämänsä vaiheessa. Kelan tilastojen mukaan erityiskorvattavia reumalääkkeitä käytti  Suomessa vuonna 2009 96 000 henkilöä. Nivelreumaa sairastetaan erityisen paljon Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Reumasairauksien hoito vaatii moniammatillista yhteistyötä ja tehokkaita reumatologi-reumahoitaja -työpareja. Koko laajan tules-ongelman ratkaisussa tarvitaan reumatologien lisäksi mm. ortopedian ja fysiatrian osaamista. Lääkäreiden ja hoitajien koulutus on avainasemassa, jotta tämän kansantautiryhmän potilaat saavat kaikilla hoidon porrastuksen tasoilla riittävän ja asiantuntevan hoidon riippumatta asuinkunnastaan.

Suomen Reumaliitto viettää 165 yhdistyksineen reumaviikkoa 7.-14.10.2012. Viikon aiheena on terveydenhuoltolaki käytäntöön. Liitto korostaa, että reuma- ja tule-sairaiden on turvallista sairastaa, kun sairas saa tarvitsemansa palvelut, sairastuneen rahat riittävät ja yhdistys tarjoaa inhimillisen tuen. Reumaviikko avattiin Oulussa 7.10.2012. Samassa yhteydessä Oulun Reumayhdistys vietti 60-vuotisjuhliaan.

Lisätietoja:

Riitta Katko
viestintäpäällikkö
Suomen Reumaliitto ry
puh. 040 554 6822