Suomen Reumaliitto otti kantaa lääkekorvaussäästöihin

20.6.2012
Suomen Reumaliiton hallitus esittää kannanotossaan ehdotuksensa valtion 113 miljoonan euron lääkekulukorvaussäästötavoitteen saavuttamiseksi. Liitto on lähettänyt 19. kesäkuuta kannanottonsa sosiaali- ja terveysministeriöön ministereille, lääkekorvaustyöryhmän puheenjohtajalle ja hallintosihteerille.

Suomen Reumaliiton hallituksen kannanotto koskien lääkekorvaussäästöjä

Valtion tavoite säästää 113 milj. euroa lääkekulukorvauksista on mittava, ja uhkaa alkuperäisten tavoitteiden vastaisesti koitua erityisesti pitkäaikaissairaiden tappioksi.

Suomen Reumaliiton hallitus esittää säästötavoitteiden saavuttamiseksi seuraavia toimenpiteitä ja uudistuksia lääkekorvausjärjestelmään:

1. Säästötavoitteen saavuttamiseksi jokaiselle pitkäaikaispotilaille tulee laatia kokonaisvaltainen terveys- ja hoitosuunnitelma, jolla päästään purkamaan ylimääräisiä ja päällekkäisiä lääkityksiä.

2. Kansalaisille asetetaan vuotuinen 200 euron omavastuu lääkeostoissaan.

Ajatuksemme perustuu siihen, että noin 3 miljoonan henkilön lääkkeiden omavastuu on vuosittain alle 200 euroa, jota voidaan pitää vielä kohtuullisena - vähävaraisia lukuun ottamatta ja vähävaraisten lääkehuolto tuleekin turvata toimeentulotuen lisäosalla.

3.Lisäksi Reumaliiton hallitus haluaa muistuttaa pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan kesäkuussa 2011 hyväksytystä päätöksestä yhdistää Kelan vuotuinen lääkekatto ja julkisen terveydenhuollon maksukatto, jota Reumaliitto esittää kaikille samansuuruiseksi noin 700 euron suuruiseksi tasakatoksi. Tämän katon täytyttyä lääkekorvaus on 100%.

4. Kahdensadan euron omavastuuosuuden ja 700 euron maksukaton välisellä alueella otetaan käyttöön progressiivinen korvausjärjestelmä, eli korvausprosentti nousee lääkekulujen nousun myötä.

Tällöin lääkkeiden erityiskorvattavuusluokat poistuvat ja korvaukset perustuvat tasa-arvoisesti potilaalle koituvien lääkekulujen kokonaismäärään. Tämän järjestelmän myötä eri sairauksia sairastavat kansalaiset ovat samanarvoisessa asemassa eikä eri diagnooseja arvoteta eri tavoin.

Lisäksi Reumaliiton hallitus esittää, että julkisen terveydenhuollon maksukattoon sisältyisivät myös julkisen terveydenhuollon hammashoidon omavastuut. Perus- ja erikoissairaanhoidon maksujen tulisi kerryttää omavastuita yhdenvertaisesti, myös perusterveydenhuollossa annettavan erikoissairaanhoidon osalta.

Olemme tietoisia siitä, että 200 euron tasasuuruisen lääkkeiden omavastuun sekä progressiivisen korvausjärjestelmän toteuttaminen vaatii monia muutoksia nykyisiin järjestelmiin, mikä kuitenkin mahdollistuu e-reseptin täysimittaisen käyttöönoton myötä.

Keijo Tauriainen                    Mervi Ahlroth                                                                   

hallituksen puheenjohtaja     toimitusjohtaja                                                             

Lisätiedot: Mervi Ahlroth, puh. 050 3742663, mervi.ahlroth@reumaliitto.fi