Suomen Reumaliitto käynnistää uutta toimintaa

10.5.2013

Tules-tietohanke

Liitto käynnistää kolmivuotisen  tules-tietohankkeen, jolla se tuottaa sairaustietoa, vaikuttaa hoitoketjujen toimivuuteen ja rakentaa diagnoosikohtaisen yhteyshenkilöverkoston sairastuneiden tueksi. Tavoite on lisätä eri sairauksia sairastavien asiantuntemusta omasta sairaudestaan. Toiminnan ydin on saada yhteys vastasairastuneisiin ja sairauksille kasvot, mikä edistää tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoitoa.

Hankkeen työntekijänä on aloittanut järjestösuunnittelija, reumahoitaja Anneli Nurro nimikkeellä tules-tietokoordinaattori.

Yhdyshenkilöverkosto

Hanke tuottaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia  sairastaville tarkoitettua tietoa ja erillisiä sairauskohtaisia esitteitä. Liiton edustajat käyvät  keskustelemassa tules-hoidosta ja hoitoketjujen kehittämisestä sairaanhoitopiirikierroksellaan. Suunnitteilla on myös valtakunnallinen diagnoosikohtainen yhteyshenkilöverkosto. Verkosto tarjoaa sairastuneelle kokemuskontaktin ja rohkaisee häntä yhdistysten vertaistoiminnan piiriin. Liitto luo verkoston pitämällä 4 – 5 tiedotustilaisuutta eri puolilla maata yhdistystensä kanssa

Perheen parhaaksi

Suomen Reumaliitto on aloittanut uuden hankkeen pitkäaikaissairaiden lasten perheille. Hankkeen suunnittelijana työskentelee filosofian maisteri Sini Hirvonen.

Perheen parhaaksi –toiminta tuo iloa perheen elämään ja jaksamista arkeen. Toiminta alkaa perhe- ja parisuhdeleireillä ja kehittyy jatkossa perheiden paikallistoiminnaksi.

Suomen Reumaliitto koordinoi Perhe Pidossa –projektia. Vuonna 2014 mukaan tulevat Suomen Diabetesliitto ry ja Sydänlapset ja –aikuiset ry. Parisuhde- ja vuorovaikutuskoulutuksista vastaa Kataja –Parisuhdekeskus ry.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija

Reumaliitossa on aloittanut toukokuun alussa työnsä sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Miranna Seppälä. Hän on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri.


Lisätietoja: viestintäpäällikkö Riitta Katko, puh. 040 554 6822