Suomen Reumaliitto avasi kyselyn eduskuntavaaliehdokkaille

18.3.2011

Ehdokkaiden nimet vahvistettiin 17.3.2011 oikeusministeriössä ja ehdokasnumerot julkaistiin. Reumaliitto kysyy ehdokkaiden kantaa liiton esiinnostamiin reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaita koskeviin tavoitteisiin. Liitto toivoo, että sen jäsenyhdistykset ja kansalaiset innostavat tuntemiaan ehdokkaita vastaamaan Suomen Reumaliiton kyselyyn ja ilmaisemaan ratkaisuehdotuksensa ongelmakohtiiin.

Yli miljoona aikuista suomalaista kärsii liikuntaelinvaivoista. Tulehduksellisia reumasairauksia sairastaa yli 100.000 kansalaista. Suomen Reumaliiton jäsenyhdistyksiin kuuluu lähes 50.000 äänioikeutettua jäsentä.

Suomen Reumaliitto nostaa eduskuntavaaleissa 2011 teemoiksi neljä tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tules) koskevaa tulestakuuta ja haastaa kaikki ehdokkaat mukaan työskentelemään tulestakuiden toteutumisen puolesta. Reumaliiton tavoitteet ovat:

  • suunnitelmatakuu
  • toimeentulotakuu
  • kuntoutustakuu
  • työllisyystakuu

Kaiken perustana on suunnitelmatakuu. Reumaliitto korostaa, että sairastuneen palvelutarpeet pitää kartoittaa ja palvelut pitää suunnitella huolella. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkailta usein puuttuvat palvelutarpeiden ja tukien kartoitukset sekä yksilölliset suunnitelmat. Valtakunnalliset, alueelliset ja kunnalliset palvelujen järjestämis- ja toimeenpanosuunnitelmat takaavat toteutuessaan palvelut.

Liitto korostaa, että suunnitelmatakuiden avulla voit olla turvaamassa tules-pitkäaikaissairaille riittävän toimeentulon (toimeentulotakuu) sekä ammatilliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen pääsyn (kuntoutustakuu). Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinsairaiden vaikean työllisyystilanteen ratkaisemiseen ja työelämässä pysymiseen (työllisyystakuu).

Tulestakuiden toteuttaminen parantaa kaikkien kansalaisten sosiaali- ja terveysturvaa.

Lisätietoja kyselystä:
edunvalvonta-asiamies Marja Eronen, puh. (09) 4761 5645

Kansanedustajaehdokaskysely 2011