Suomen Reumaliiton yhdistykset ovat merkittäviä liikuttajia

10.2.2012

Suomen Reumaliiton jäsenyhdistykset ovat merkittäviä liikuttajia. Yhdistysten liikuntaryhmissä on 7 500 viikoittaista liikuntakäyntiä koko talvi-toimintakauden. Yhdistykset järjestävät 443 liikuntaryhmää. Valtaosa ryhmistä on yhdistyksissä, joissa on oma liikuntavastaava organisoimassa yhdistysliikuntaa.

Suosituin liikuntaryhmistä on vesijumppa. Sitä järjestää yhteensä 70 jäsenyhdistystä, joilla saattaa olla tarjolla useampikin vesijumpparyhmä viikossa. Muita ryhmätoimintamuotoja olivat mm. jumppa, tuolijumppa, kuntosali ja ulkoliikuntaryhmät, joista kävelyryhmät ovat yleisimpiä. Joissakin yhdistyksissä toimii myös Pilates- ja joogaryhmiä.

Yhdistykset järjestävät liikuntaryhmiä useimmiten yhteistyössä oman kunnan liikunta- ja/tai terveystoimen kanssa. Tällöin kunnan palveluja kuten tiloja ja ohjaajia saadaan edukkaasti yhdistysten jäsenten käyttöön. Muita paikallisia liikuntayhteistyötahoja ovat ammattikorkeakoulut, muut yhdistykset, fysioterapia-/ kuntoutusalan yritykset, kansalaisopisto ja seurakunta.

Vetäjinä toimivat niin yhdistysten vapaaehtoiset kuin myös yhdistysten ulkopuoliset ohjauksen ammattilaiset. Suomen Reumaliitto tarjoaa ryhmien ohjaajille säännöllisesti ohjaajakoulutusta.

Yhdistysten liikuntavastaavaverkosto on vahva toimijajoukko. Liikuntavastaavia on kaikkiaan 101 72 jäsenyhdistyksessä. Heidän roolinsa on ensisijaisesti organisoida yhdistyksen liikuntatarjontaa, osa heistä toimii myös ohjaajina.

Liikuntakysely lähetettiin syksyllä 2011 kaikkiin 165 jäsenyhdistykseen. Kyselyyn vastasi 85 yhdistystä.

Lisätietoja: liikuntasuunnittelija Outi Pautamo. puh. 0400 596 869