Suomen Reumaliiton tutkimusapurahat haettavana

30.3.2011

Erityisesti hakemuksia toivotaan kantasolu- ja kudosteknologisiin hankkeisiin sekä kivun hoitoon tai kipumekanismien tutkimiseen liittyviin hankkeisiin. Tutkimus voi olla biolääketieteellistä perustutkimusta tai kliinistä tutkimusta. Hankkeisiin on mahdollista hakea jatkorahoitusta vuonna 2012.

Suomen Reumaliiton tutkimusrahastoissa on keväällä 2011 jaettavana:

  • 50 000 euroa SLE-tautien tutkimukseen
  • 50 000 euroa skleroderman tutkimukseen sekä
  • 75 000 euroa minkä tahansa reumataudin tutkimukseen.

Määrätarkoitukseen sitomatonta tutkimusrahaa voidaan käyttää myös SLE– tai skleroderma –tutkimuksen lisärahoituksena.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään viimeistään 2.5.2011 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen: mervi.ahlroth(at)reumaliitto.fi.

Hakemuksen liitteinä on oltava tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua), hankkeen talousarvio, haettava summa sekä hankkeesta vastaavan tutkijan curriculum vitae ja julkaisuluettelo viimeisten viiden vuoden ajalta.

Apurahansaajat julkistetaan 15.6.2011 mennessä.

Lisätietoja: Suomen Reumaliitto ry, toimitusjohtaja Mervi Ahlroth, puh. 050 374 2663 tai sähköpostitse.

Suomen Reumaliitto tukee tutkimusrahastostaan mm. reumatologian ja infektiotautien professuureja sekä innovatiivisia tutkimushankkeita reuma– ja tule –sairauksien entistä paremman ymmärtämisen ja uusien hoitojen kehittämiseksi. Tutkimusrahastoa kartutetaan yritysten, yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden lahjoituksin.

Lisätietoja lahjoitusmahdollisuuksista:
http://www.reumaliitto.fi/suomen_reumaliitto/rahoitus_ja_talous/liiton_toiminnan_tukeminen/