Suomen Reumaliiton edustajakokous vaatii: Reumakuntoutusta ei saa ajaa alas

11.11.2011

Suomen Reumaliiton 165 yhdistystä edustavat edustajakokouksen osanottajat eri puolilta Suomea ovat vakavasti huolissaan asiantuntevan reumakuntoutuksen alasajosta. Tuki- ja liikuntaelinsairaiden pitää saada laadukasta kuntoutusta, jonka palveluntuottaja voi järjestää taloudellisesti kestävälle pohjalle. Nykyinen kuntoutuslainsäädäntö ja sen tulkinta ovat mutkikkaita. Siksi kilpailutusten käytännöistä seuraavat toimintatavat ovat asiakkaalle epätarkoituksenmukaisia.

Hankintalainsäädännön tulkinnat vaarantavat laatua kehittävien  kuntoutumislaitosten toiminnan. Kelan hankinnoissa ratkaisee ensi sijassa hinta eikä kuntoutuksen vaikuttavuus. Tämä heikentää erityisosaavien kuntoutumislaitosten kilpailuasemaa muihin kuntoutuspalvelujen tuottajiin verrattuna.  

Suomen Reumaliiton edustajakokous kokoontui 12.11.2011 Jyväskylässä.

Lisätietoja:

Mervi Ahlroth,

toimitusjohtaja

Suomen Reumaliitto ry,

puh. 050 374 2663