Sote-järjestöt vastustavat sairauslomaan puuttumista

3.12.2015

SOSTEn potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston mielestä sairauslomapäivän karenssi ja omavastuu kurittavat työssäkäyviä pitkäaikaissairaita ja pienituloisia.

Hallitus on valmistellut yritysten kilpailukykyä kohentavan lakipaketin. Sen osana esitetään, että ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton ja seuraavilta kahdeksalta päivältä työnantaja maksaisi vain 80 prosenttia palkasta.

Tähtäimessä on heikentää sairausvakuutusta. Tämä kohdentuu heikoimmassa asemassa oleviin pienituloisiin pitkäaikaissairaisiin. Sairausvakuutuksen tavoitteena on ollut tasata sairaudesta johtuvaa taloudellista epätasa-arvoa kansalaisten välillä. Karenssi ja omavastuu lisäisivät eriarvoisuutta ja sotivat jyrkästi tasausajattelun periaatetta vastaan.

Reumaliitto on mukana POTKA-verkostossa ja kannanoton valmistelussa. Lue koko kannanotto: Sairauslomapäivän karenssi ja omavastuu kurittavat pienituloisia pitkäaikaissairaita 

Lisätietoja:
sosiaali- ja terveuspolitiikan asiantuntija Miranna Seppälä-Saukkonen
puh.0400 497 986