Selvityshenkilö esittää reuman kirurgisen hoidon keskittämistä viiteen yliopistosairaalaan

21.2.2012
Kehittyneen lääkehoidon ansiosta reuman vuodeosastohoidon tarve on runsaassa kymmenessä vuodessa vähentynyt neljännekseen. Samalla toimenpiteelliset reumaortopediset hoitopäivät ovat vähentyneet kolmannekseen. Vaativan reumaortopedian tarve ei ole kuitenkaan poistunut. Vaativin potilasryhmä ovat potilaat, jotka ovat sairastuneet lapsuusajan reumaan vuosikymmeniä sitten.

Selvityshenkilön mukaan nykyistä keskitetympi toimintamalli on tarpeen, jotta turvataan valtakunnallisesti potilaiden tasapuolinen pääsy leikkauksiin ja mahdollistetaan reumaortopedisen osaamisen jatkuvuus. Potilasmäärät ovat hoidon laatutason ylläpitämistä ajatellen riittävän suuria ainoastaan, jos reuman kirurginen hoito keskitetään valtakunnallisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan.

Lue ministeriön koko tiedote:
Vaativan reumaortopedian osaaminen on turvattava muuttuneessa hoitotilanteessa